Top 50 bài mới phát hành
1 Chữa bài ngày 17/05
2 Chữa bài tập làm thêm tuần 14
3 Chữa bài ngày 14/05
4 Chữa bài ngày 13/05
5 Chữa bài ngày 12/05
6 Chữa bài ngày 11/05
7 Chữa bài ngày 10/05
8 Chữa bài tập làm thêm 07/05
9 Chữa bài ngày 07/05
10 Chữa bài ngày 06/05
11 Chữa bài ngày 05/05
12 Chữa bài ngày 04/05
13 Chữa bài ngày 03/05
14 Chữa bài ngày 23/04
15 Chữa bài ngày 22/04
16 Chữa bài ngày 21/04
17 Chữa bài ngày 20/04
18 Chữa bài ngày 19/04
19 Bài tập làm thêm tuần 11
20 Chữa bài ngày 16/04
21 Chữa bài ngày 15/04
22 Chữa bài ngày 14/04
23 Chữa bài ngày 13/04
24 Chữa bài ngày 12/04
25 Chữa bài ngày 09/04
26 Chữa bài ngày 08/04
27 Chữa bài ngày 07/04
28 Chữa bài ngày 06/04
29 Chữa bài ngày 05/04
30 Chữa bài ngày 02/04
31 Chữa bài ngày 01/04
32 Chữa bài ngày 31/03
33 Chữa bài ngày 30/03
34 Chữa bài ngày 29/03
35 Chữa bài ngày 26/03
36 Chữa bài ngày 25/03
37 Chữa bài ngày 24/03
38 Chữa bài ngày 23/03
39 Chữa bài ngày 22/03
40 Chữa thi thử tuần 7
41 Chữa bài ngày 19/03
42 Chữa bài ngày 18/03
43 Chữa bài ngày 17/03
44 Chữa bài ngày 16/03
45 Chữa bài ngày 15/03
46 Chữa đề thi thử 13/03
47 Chữa bài ngày 12/03
48 Chữa bài ngày 11/03
49 Chữa bài ngày 10/03
50 Chữa bài ngày 09/03
TOP LEVEL THÁNG 5/2021
STTThành viênLevel ExpSP
1
Cayxanh1234521 2421100
2
reshine16 235482
3
dinhbuithulinh18 172084
4
Quyenhoaian0215 1297100
5
032935072915 1253100
6
tuanvuvan15 124980
7
myphuongmyp13 980100
8
daihocdevaicalon11 750100
9
vietanh26032 74092
10
maihuong21011 738100
11
097599062911 705100
12
buithingan140910 624100
13
ngocmy17100310 610100
14
kudo20192 600- -
15
Thanhvan08010 592100
16
097574245610 576100
17
thithuylk10 571100
18
liphinguyet2 560- -
19
huongnguyenthi2k49 538100
20
trongdizis9 530100
21
mai191220039 49588
22
huynhnhu11059 460- -
23
ngaynanglen20035 45885
24
tintran1239 45184
25
nganthu201020031 45090
26
gialinh241 45090
27
Nguyenngocanh1458 443100
28
saranghaeyo038 417100
29
khanh10t21 41082
30
thang22420001 41082
Những nick có SP<80 sẽ không hiển thị SP và có mầu đen trên tất cả các bảng xếp hạng.