Thông tin Mooner
Phicaca
Ái Tân Giác La
Level: 230 SP: 91
Đã làm 33971 bài tập
FB: https://facebook.com/hanthienphong
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Hoằng Hoá 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá
Ngày tham gia: 26-09-2017 04:55