QUẢN LÝ ĐỀ BIÊN SOẠN
Thêm đề
# Ngày tạo Số câu Xem Soạn tiếp Xóa
Đề thi
Đề biên soạn Số câu Xem Soạn

Moon AI - Phần mềm biên soạn và quản lý đề thi!

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Moon AI giúp bạn sử dụng trực tiếp nguồn câu hỏi từ Moon.vn để biên soạn, quản lý và trộn đề thi theo ý muốn!

Thư viện câu hỏi (ID)

Mỗi môn học được tính hợp hơn 30.000 câu hỏi đã được kiểm duyệt từ khóa học, Sách ID và các đề thi thử.

Trộn đề thi

Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn có thể trộn đề theo rất nhiều phương án khác nhau.

Quản lý đề và câu hỏi

Đề thi và câu hỏi được chia chi tiết thành nhiều chủ đề nhỏ, giúp bạn dễ dàng quản lý, sử dụng và thay đổi.

Soạn đề trên điện thoại

Chỉ cần điện thoại, bạn có thể tranh thủ soạn đề khi ngồi quán cafe, trên lớp hoặc vừa nằm vừa soạn đề.

Lưu ID

Giúp bạn tạo các thư mục lưu trữ để lưu (đánh dấu) những câu hỏi quan trọng cần xem lại.

Download word

Mọi câu hỏi đều có được tải về dưới dạng file Word, tương thích với MathType và có thể chỉnh sửa.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Nhân dịp ra mắt Moon AI, Moon.vn áp dụng khuyến mãi 25% đến 30% phí sử dụng dịch vụ cho 100 khách hàng đăng ký sớm nhất.

 • Cơ bản
 • 1.000K 700K / môn
 • Không giới hạn xem câu hỏi
 • Không giới hạn tạo đề, lưu ID
 • Số câu hỏi được sử dụng 5.000
 • Hạn sử dụng: 30/6/2021
 • ĐĂNG KÝ
 • Chuyên nghiệp
 • 1.500K 1.000K / môn
 • Không giới hạn xem câu hỏi
 • Không giới hạn tạo đề, lưu ID
 • Số câu hỏi được sử dụng 10.000
 • Hạn sử dụng: 30/6/2021
 • ĐĂNG KÝ
 • Nâng cao
 • 2.000K 1.500K / môn
 • Không giới hạn xem câu hỏi
 • Không giới hạn tạo đề, lưu ID
 • Số câu hỏi được sử dụng 20.000
 • Hạn sử dụng: 30/6/2021
 • ĐĂNG KÝ

Bạn cần đăng nhập để bắt đầu soạn đề!
Quản lý lưu trữ câu hỏi
Thêm mục Lưu ID
# Tên mục Lưu ID Ngày tạo Câu Xóa
ĐỔI ĐỀ THI BIÊN SOẠN

NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG
Xem
# Loại Nội dung Time Xem Phục hồi
THÊM NHÓM ĐỀ

Thêm nhóm đề

ĐỀ ĐÃ XUẤT FILE WORD
# Ngày xuất Số câu Xem Soạn tiếp Tải file
DOWNLOAD FILE WORD
Chọn chế độ xuất file
Hiện ID
Hiện nguồn câu hỏi
Highlight đáp án
Hiện bảng đáp án
Cấu hình trộn đề
A
B
C
D
# Time ABCD Trộn Xem Tải Xóa
BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Nhân dịp ra mắt Moon AI, Moon.vn áp dụng khuyến mãi 25% đến 30% phí sử dụng dịch vụ cho 100 khách hàng đăng ký sớm nhất.

 • Cơ bản
 • 1.000K 700K / môn
 • Không giới hạn xem câu hỏi
 • Không giới hạn tạo đề, lưu ID
 • Số câu hỏi được sử dụng 5.000
 • Hạn sử dụng: 30/6/2021
 • ĐĂNG KÝ
 • Chuyên nghiệp
 • 1.500K 1.000K / môn
 • Không giới hạn xem câu hỏi
 • Không giới hạn tạo đề, lưu ID
 • Số câu hỏi được sử dụng 10.000
 • Hạn sử dụng: 30/6/2021
 • ĐĂNG KÝ
 • Nâng cao
 • 2.000K 1.500K / môn
 • Không giới hạn xem câu hỏi
 • Không giới hạn tạo đề, lưu ID
 • Số câu hỏi được sử dụng 20.000
 • Hạn sử dụng: 30/6/2021
 • ĐĂNG KÝ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOON AI
COPY ĐỀ THI

Bạn có thể sửa lại tên đề trước khi copy

Số câu hỏi:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

ĐĂNG NHẬP

ĐĂNG NHẬP

Đăng ký tài khoản

Quên mật khẩu

Tìm lại tài khoản đăng nhập

ĐĂNG KÝ MÔN SOẠN ĐỀ
TOÁN HỌC
VẬT LÝ
HÓA HỌC
CHỌN TẤT CẢ ID VÀO ĐỀ ĐANG SOẠN
Bạn đồng ý chọn tất cả câu hỏi vào đề:

Đề thi
ĐĂNG KÝ MOON AI
CHỌN MÔN HỌC
Môn toán
Môn Vật lý
Môn Hóa học
CHỌN GÓI DỊCH VỤ
Cơ bản (700.000đ)
Chuyên nghiệp (1.000.000đ)
Nâng cao (1.500.000đ)
ĐĂNG KÝ