Thông tin Mooner
quockhanh023
Hồ quốc khánh
Level: 13 SP: 60
Đã làm 527 bài tập
FB: quockhanh023
Tỉnh thành: Quảng Trị
Trường THPT: THPT Đakrông
Đia chỉ trường THPT: Xã Hướng Hiệp-Huyện Đakrông
Ngày tham gia: 28-07-2020 11:16