Vật lý lớp 11 - Thầy Lại Đắc Hợp

Vật lý lớp 11 - Thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 1

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [68246]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Mắt và các tật của mắt ( Phần 2)
2 Mắt và các tật của mắt ( Phần 1)
3 Bài tập nâng cao thấu kính
4 Sự tạo ảnh của một vật bởi thấu kính- công thức thấu kính
5 Các khái niệm cơ bản của thấu kính
6 Lăng kính
7 Vật lý 2k4: Ôn tập học kì I -Lý 11 - số 1
8 Phản xạ toàn phần
9 Bài tập khúc xạ ánh sáng
10 Khúc xạ ánh sáng
11 Hiện tượng tự cảm
12 Hiện tượng cảm ứng điện từ
13 Luyện tập - Lực Lorenxo.
14 Lực Lorenxo.
15 Luyện tập - Tương tác giữa hai dòng điện song song
16 Tương tác giữa hai dòng điện song song.
17 Luyện tập: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản.
18 Bài tập - Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản.
19 Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản.
20 Luyện tập: Lực từ tác dụng lên dòng điện
21 Lực từ tác dụng lên dòng điện
22 Luyện tập: Từ trường
23 Từ trường
24 Dòng điện trong chất khí(P2)
25 Dòng điện trong chất khí
26 Dòng điện trong chất điện phân(Phần 2)
27 Dòng điện trong chất điện phân
28 Hiện tượng nhiệt điện - Hiện tượng siêu dẫn
29 Dòng điện trong kim loại
30 Phương pháp giải một số bài về mạch điện
31 Luyện tập - Định luật Ôm cho toàn mạch, đoạn mạch
32 Định luật Ôm cho đoạn mạch bất kì
33 Luyện tập Tụ điện
34 Các dạng bài tập tụ điện (Phần 2)
35 Luyện tập - Định luật ôm cho toàn mạch - cực trị công suất - ghép bộ bóng đèn
36 Luyện tập - Định luật ôm cho toàn mạch - cực trị công suất - ghép bộ bóng đèn
37 Các dạng bài tập tụ điện
38 Tụ điện
39 Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép nguồn điện thành bộ
40 Luyện tập công của lực điện trường
41 Các dạng bài tập công của lực điện trường
42 Công của lực điện
43 Định luật Ôm đối với toàn mạch
44 Luyện tập điện trường
45 Các dạng bài tập điện trường
46 Các cách ghép điện trở
47 Luyện tập - Điện năng. Công suất điện
48 Điện trường
49 Điện năng. Công suất điện
50 Luyện tập - Thuyết electron