Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2021

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán  2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Nhóm Live: https://moon.vn/s/b0s

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [500875]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 XOA 25/04
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Xây dựng BBT kép cho hàm y = f(u) + P(x)
2 Tính đơn điệu của hàm trị tuyệt đối (chứa m)
3 Tìm m để hàm số đơn điệu trên K
4 Live - Tiệm cận đồ thị hàm số (P1)
5 Tiệm cận đồ thị hàm số (P1)
6 Live - Min, max tổng hợp (P1)
7 Min - max của hàm hợp, biện luận nghiệm của bất phương trình (Phần 1)
8 Min - max của hàm trị tuyệt đối
9 Live - Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = f(|x|)
10 Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = f(|x|)
11 Live - Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = |f(x)|
12 Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = |f(x)|
13 Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k (hàm hợp)
14 Live - Tổng ôn tính đơn điệu
15 Live - Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k (hàm hợp)
16 Live - Ứng dụng nguyên hàm tìm hàm số f(x) (Phần 2)
17 Live - Ứng dụng nguyên hàm tìm hàm số f(x) (Phần 1)
18 Live - Tổng ôn tích phân từng phần hàm ẩn
19 Ứng dụng nguyên hàm tìm hàm số f(x) (Phần 2)
20 Ứng dụng nguyên hàm tìm hàm số f(x) (Phần 1)
21 Live - Tổng quan, kĩ năng xử lí cực trị hàm số
22 Kĩ năng xử lí cực trị hàm hợp y = f(u) - Buổi 2B
23 Tổng quan về cực trị hàm số - Buổi 2A
24 Live - Tính đơn điệu của hàm hợp & hàm tổng
25 Tính đơn điệu của hàm hợp & hàm tổng
26 Ôn tập cách lập bảng xét dấu & thế hàm
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Tổng ôn min, max của hàm trị tuyệt đối (chứa m) 24/04
2 Hàm đặc trưng chứa mũ & lôgarit (P1) 03/02
3 Live - Hàm đặc trưng chứa mũ & lôgarit (P1) 04/02
4 Phương pháp từng phần với tích phân hàm ẩn 05/02
5 Live - Phương pháp từng phần với tích phân hàm ẩn 08/02
6 Tìm m để phương trình có nghiệm (cô lập m) 11/02
7 Live - Tìm m để phương trình có nghiệm (cô lập m) 12/02
8 Live - Phương pháp chọn hàm giải tích phân 13/02
9 Min - max của biểu thức chứa lôgarit 13/02
10 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (P1) 18/02
KHÓA HỌC KHÁC

Live A : Luyện đề thi thử môn Toán 2021

Thầy Nguyễn Thế Duy