Live A : Luyện đề thi thử môn Hóa học 2021

Live A : Luyện đề thi thử môn Hóa học  2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 46

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Nhóm Live: https://ai.moon.vn/s/xi9

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [500823]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Đề kiểm tra giữa kì I - môn Hóa học năm 2021 - Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh
2 Live VIP Hóa - Chữa đề thi giữa kỳ I năm 2021 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội
3 Đề kiểm tra giữa kì I - môn Hóa học năm 2021 - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
4 Live VIP Hóa - Chữa đề thi giữa kỳ I năm 2020 - 2021 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định
5 Đề kiểm tra cuối học kì I - môn hóa học năm 2021 - Sở Giáo dục và Đào tạo - TP Đà Nẵng
6 Live VIP Hóa - Chữa đề kiểm tra cuối kỳ I năm 2021 sở GD&ĐT TP Đà Nẵng
7 Đề kiểm tra cuối học kì I - môn hóa học năm 2021 - Sở Giáo dục và Đào tạo - Nam Định
8 Live VIP Hóa - Chữa đề kiểm tra học kỳ I năm 2021 sở GD&ĐT Nam Định
9 Đề kiểm tra học kì I - môn Hóa học năm 2021 - Trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội
10 Live VIP Hóa Đề kiểm tra học kỳ I năm 2021 trường Lương Thế Vinh Hà Nội
11 Đề thi thử TN THPT môn Hóa học 2021 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Tỉnh Hải Dương - lần 1
12 Đề minh họa số 13 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
13 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 13
14 Live VIP Hóa - Chữa đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 trường Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương lần 1
15 Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT môn Hóa học 2021 - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1
16 Live VIP Hóa - Chữa đề thi thử Tốt Nghiệp THPT môn Hóa học 2021 - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1
17 Đề minh họa số 01 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
18 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 1
19 Đề minh họa số 02 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
20 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 2
21 Đề minh họa số 03 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
22 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 3
23 Đề minh họa số 04 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
24 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 4
25 Đề minh họa số 05 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
26 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 5
27 Đề minh họa số 06 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
28 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 6
29 Đề minh họa số 07 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
30 Đề minh họa số 08 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
31 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 8
32 Đề thi thử TN THPT môn Hóa học 2021 - Trường THPT chuyên Đại học Vinh - Lần 1
33 Live VIP Hóa - Chữa đề thi thử TN THPT môn Hóa học 2021 - Trường THPT chuyên Đại học Vinh - Lần 1
34 Đề minh họa thi tốt nghiệp môn Hóa học năm học 2020 -2021 của Bộ GD&ĐT
35 Đề thi HK1 môn Hóa 12 năm 2019-2020 Trường THPT Hà Nội - Amsterdam
36 Kỳ thi khảo sát tốt nghiệp 2021 môn Hóa học - Sở Giáo dục vào đạo tạo - Vĩnh phúc - Lần 1
37 Đề minh họa số 10 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
38 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 10
39 Đề minh họa số 09 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
40 Đề minh họa số 11 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa học
41 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 11
42 Đề minh họa số 12 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa họa
43 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 12
44 Đề minh họa số 14 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa họa
45 Đề minh họa số 15 thi Tốt Nghiệp Trung học Phổ Thông 2021 môn Hóa họa
46 LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 15