Khái niệm hệ thống level

Giống như một game online tính theo level. Moon chính thức đưa ra giải pháp tính điểm level cho mỗi hs tham gia làm bài tập và thi đấu.

Hệ thống level được chia nhỏ đến từng môn học, năm học và tháng học.

I. Exp (Experience Point - điểm Kinh Nghiệm)

Hoạt động dựa trên cơ chế tích lũy điểm khi làm bài tập (theo đơn vị 1 bài):
Thư viện trắc nghiệm và thi lại Đề thi online Phòng luyện tốc độ Đấu trường
+ Bài có trình độ căn bản:
- Làm đúng được cộng 1Exp
- Làm sai bị trừ 1Exp

+ Bài có trình độ trung bình:
- Làm đúng được cộng 2Exp
- Làm sai bị trừ 2Exp

+ Bài có trình độ nâng cao:
- Làm đúng được cộng 3Exp
- Làm sai bị trừ 3Exp
- Làm đúng được cộng 10Exp

- Làm sai bị trừ 5Exp

- Làm từ 30 bài tập trở lên cộng thưởng 50Exp

- Làm hết đề thi cộng thưởng 100Exp 
- Làm đúng được cộng 1Exp
- Làm sai không bị trừ Exp
+ Đội chiến thắng:
- Làm đúng được cộng 15Exp
- Làm sai bị trừ 10Exp

+ Đội thua cuộc:
- Làm đúng được cộng 5Exp
- Làm sai bị trừ 3Exp

+ Khán giả cổ vũ:
- Làm đúng được cộng 1Exp
- Làm sai không bị trừ Exp

Lên Level được tính dựa trên điểm Exp theo phương trình:

Exp=Level*(Level*5 + 5) trong đó Level là số nguyên dương.
Cụ thể Exp để lên level từ 1 đến 150 như sau:
lv Exp
lv Exp
lv Exp
lv Exp
lv Exp
lv Exp
lv Exp
lv Exp1 10
2 30
3 60
4 100
5 150
6 210
7 280
8 360
9 450
10 550
11 660
12 780
13 910
14 1050
15 1200
16 1360
17 1530
18 1710
19 1900
20 2100
21 2310
22 2530
23 2760
24 3000
25 3250
26 3510
27 3780
28 4060
29 4350
30 4650
31 4960
32 5280
33 5610
34 5950
35 6300
36 6660
37 7030
38 7410
39 7800
40 8200
41 8610
42 9030
43 9460
44 9900
45 10350
46 10810
47 11280
48 11760
49 12250
50 12750
51 13260
52 13780
53 14310
54 14850
55 15400
56 15960
57 16530
58 17110
59 17700
60 18300
61 18910
62 19530
63 20160
64 20800
65 21450
66 22110
67 22780
68 23460
69 24150
70 24850
71 25560
72 26280
73 27010
74 27750
75 28500
76 29260
77 30030
78 30810
79 31600
80 32400
81 33210
82 34030
83 34860
84 35700
85 36550
86 37410
87 38280
88 39160
89 40050
90 40950
91 41860
92 42780
93 43710
94 44650
95 45600
96 46560
97 47530
98 48510
99 49500
100 50500
101 51510
102 52530
103 53560
104 54600
105 55650
106 56710
107 57780
108 58860
109 59950
110 61050
111 62160
112 63280
113 64410
114 65550
115 66700
116 67860
117 69030
118 70210
119 71400
120 72600
121 73810
122 75030
123 76260
124 77500
125 78750
126 80010
127 81280
128 82560
129 83850
130 85150
131 86460
132 87780
133 89110
134 90450
135 91800
136 93160
137 94530
138 95910
139 97300
140 98700
141 100110
142 101530
143 102960
144 104400
145 105850
146 107310
147 108780
148 110260
149 111750
150 113250


Mỗi tài khoản sau khi được lập sẽ có level= 1 và được tích lũy sau nhiều năm học.

II. SP (Skilll Point - điểm Kỹ Năng)

Điểm kỹ năng là số phần trăm bài tập làm đúng trên toàn bộ bài tập đã làm trong hệ thống Moon.vn (thay cho thống kê kết quả thi theo % ):
Ví dụ điểm SP của bạn kevilclein là: SP kevilclein= (5494/6147)*100= 89.3SP
Những nick có SP < 80 sẽ không hiển thị SP và có mầu đen trên tất cả các bảng xếp hạng.

Những thành viên khác không thể xem được SP của một thành viên có nick SP < 80.

Thành viên có nick SP < 80 có thể vào mục Kiểm tra tài khoản để biết tòan bộ thông tin về SP.

III. Per (Phần trăm tăng level)

Chỉ số cho biết đã đạt được bao nhiêu % để lên level mới.

IV. HP (Sinh lực để chiến đấu)

Một tài khỏan muốn tham gia thách đấu, đấu trường .. phải có một HP nhất định mới được tham gia.

Exp từ 2000 trở lên mới có khả năng tích lũy HP

Tích lũy HP bằng cách làm các bài tập hoặc chiến thắng các đối thủ khác thông qua chức năng thách đấu...

Mỗi một level sẽ có một lượng HP nhất định. Khi tích lũy HP đạt đến Max thì HP sẽ không tăng được nữa. Level càng cao thì lượng HP càng lớn.

chú ý: HP giống với khái niệm máu trong các nhân vật game. khi bình máu bị cạn hết thì nhân vật đó sẽ bị chết và trở lại vạch xuất phát ban đầu.

V. Attack a/d (Sức chiến đấu)

Attack có giá trị từ 0 đến 1. Attack càng lớn thì khả năng chiến đấu càng cao. Nếu Attack=1 thì nhân vật đó có khả năng bách chiến bách thắng. Chỉ số dưới mẫu của Attack càng lớn thì nhân vật đó càng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.