Thông tin Mooner
phucle12
Lê trọng phúc
Level: 8 SP: 80
Đã làm 119 bài tập
FB: https://facebook.com/pkuc.le.562/archive?lst=100010258537044%3A100010258537044%3A1589907073
Tỉnh thành: Kiên Giang
Trường THPT: THPT Kiên Hải
Đia chỉ trường THPT: Xã Hòn Tre -Huyện Kiên Hải
Ngày tham gia: 04-04-2020 10:51