Thông tin Mooner
nguyenthanhlam2001
Nguyễn Thanh Lâm
Level: 0 SP: 100
Đã làm 4 bài tập
FB: https://facebook.com/battu.khicon.169?fref=ufi
Tỉnh thành: Hải Dương
Trường THPT: THPT Chí Linh
Đia chỉ trường THPT: TT Sao Đỏ, H. Chí Linh
Ngày tham gia: 17-01-2017 06:20