Thông tin Mooner
ngocbich10092004
Trần Ngọc Bích
Level: 8 SP: 100
Đã làm 323 bài tập
FB: https://m.facebook.com/okpyeong.jin.3?ref=opera_for_android_speed_dial
Tỉnh thành: Hà Tĩnh
Trường THPT: THPT Chuyên Hà Tĩnh
Đia chỉ trường THPT: Phường Tân Giang -TP Hà Tĩnh
Ngày tham gia: 16-01-2019 12:42