Thông tin Mooner
chuan333
Nguyễn Chuẩn
Level: 8 SP: 100
Đã làm 267 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100013746108880
Tỉnh thành: Ninh Bình
Trường THPT: TTGDTX Yên Khánh
Đia chỉ trường THPT: Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh
Ngày tham gia: 10-10-2020 08:01