Thông tin Mooner
Luongquan17
Lương Ngọc Quân
Level: 10 SP: 100
Đã làm 521 bài tập
FB:
Tỉnh thành: Sơn La
Trường THPT: Trường PTDT nội trú tỉnh
Đia chỉ trường THPT: Xã Chiềng Cơi -Thành phố Sơn La
Ngày tham gia: 10-04-2021 11:36