Thông tin Mooner
Duonghuunhukhue23
Dương Hữu Như Khuê
Level: 1 SP: 100
Đã làm 12 bài tập
FB:
Tỉnh thành: Thừa Thiên Huế
Trường THPT: THPT Hương Thủy
Đia chỉ trường THPT: Xã Thuổ Phương, huyện Hương Thuổ
Ngày tham gia: 14-09-2020 10:04