Thông tin Mooner
0374416935
Trần Công Minh
Level: 4 SP: 51
Đã làm 31 bài tập
FB: https://facebook.com/laidachop
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT Bùi Thị Xuân
Đia chỉ trường THPT: 73 -75 Bùi Thị Xuân Q1
Ngày tham gia: 17-01-2020 08:05