Đăng ký Đăng nhập
Danh mục khóa học

Bài tập đồ thị

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Trong khóa: Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp


KHÓA HỌC KHÁC

Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học phí: 800.000đ 500.000đ

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 800.000đ 500.000đ

Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học phí: 800.000đ 500.000đ

Khóa Tiếng Anh 10 (Chương trình chuẩn) - 2021

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học phí: 800.000đ 500.000đ

LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

DANH SÁCH PHÁT Báo lỗi video

BÌNH LUẬN

phamtranquocviet THẦY RA BÀI GIẢNG LÂU QUÁ THẦY Ạ,LÀM EM KHÔNG KỊP THEO BÀI Ở TRÊN LỚP
phamtranquocviet mà sao mấy bài giảng kia lâu ra giữ vậy thầy, em chờ goài à
phamtranquocviet theo thầy thì không cần số hay cần số để vẽ đồ thị dễ hơn hả thầy
phamtranquocviet đẳng gì thì vuông cái đó , không đẳng thì không vuông đúng không hà thầy