Khóa học lớp 10 - Khóa 2020

Khóa học lớp 10 được thiết kế bao gồm nội dung kiến thức từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với mọi trình độ học của học sinh. Tham gia khóa học các em sẽ được:
- Tổng quát toàn bộ kiến thức thuộc chương trình học lớp 10 theo một lộ trình cụ thể
- Định hướng phần kiến thức trọng tâm xuất hiện trong các kỳ thi
- Kiến thức được hệ thống hóa theo chủ đề
- Xác định phương pháp học tập và nâng cao kỹ năng ôn luyện thi
- Được chia sẻ nguồn tài liệu chất lượng liên quan đến các kỳ thi
- Học tập và thảo luận với các giảng viên, học sinh trên Moon.vn
Danh sách khóa học