Thông tin Mooner
totdang
Đặng Văn Tốt
Level: 0 SP: 100
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100014193122948
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT Gia Định
Đia chỉ trường THPT: 195/29 XV Nghệ Tĩnh Q Bình Thạnh
Ngày tham gia: 03-05-2015 02:48