LỚP 11 - LUYỆN THI SỚM THPT QUỐC GIA 2022

Nhằm tạo điều kiện cho các em lớp 11 có thể vừa học chương trình lớp 11 vừa tham gia luyện thi Đại học ngay từ bây giờ, Moon.vn chính thức mở bán và tổ chức học sớm chương trình Luyện thi V-Moon 2022.

Đăng ký V-Moon 2022, các em sẽ được học theo lộ trình như sau:

1. Tiếp tục học các khóa lớp 11 đến 30/6/2021.

2. Được HỌC NGAY Pro S 2021 cùng các anh chị 2K3 đến 30/6/2021. Đây là khóa học lớn và quan trọng nhất trong năm, cung cấp cho các em toàn bộ kiến thức cần thiết trong chương trình luyện thi Đại học theo từng chuyên đề. Đa số các bài học và đề thi online trong khóa Pro S 2021 đã được phát hành, các em có thể tham gia vào học luôn các bài học trong khóa này, đặc biệt là các nội dung luyện thi nằm trong phạm vi kiến thức lớp 11.

3. Từ 01/7/2021, sau khi các anh chị 2K3 thi xong, Moon.vn chính thức khai giảng lần lượt các khóa Live S, Live A, Live T được cập nhật nội dung mới phù hợp với chương trình luyện thi 2022.

4. Đặc biệt, Moon.vn có chính sách khuyến mãi lớn và tặng bộ sách ID gồm 03 tập/môn (riêng môn Toán là 05 tập) cho các em tham gia luyện thi sớm. Tài khoản đã ĐK lớp 11 được giảm thêm 200K/V-Moon.

XUẤT PHÁT SỚM LÀ MỘT LỢI THẾ!

ĐĂNG KÝ KHÓA LỚP 11

Combo 01 : 1.000K 500K

Combo 03 : 3.600K 900K

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ COMBO V-MOON

Combo 01 : 2.400K 1.400K

Combo 03 : 7.200K 3.000K

ĐĂNG KÝ

Toán học lớp 11 - Thầy Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Pro S : Luyện thi môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Pro A : Luyện đề môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Pro T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Pro S : Luyện thi môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Pro A : Luyện đề môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Pro T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Vật Lý

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Vật lý lớp 11 - Thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Pro S - Luyện thi Vật Lý 2022

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Pro A : Luyện đề Vật Lý 2022

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Pro T : Tổng ôn Nâng cao Vật Lý 2022

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Hóa học lớp 11 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Pro S - Luyện thi Hóa học 2022

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Pro A : Luyện đề Hóa học 2022

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Pro T : Tổng ôn Nâng cao Hóa học 2022

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Sinh học lớp 11 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro S: Luyện thi THPT QG Sinh Học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro S: Luyện thi Sinh Học 2022

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro A: Luyện đề Sinh học 2022

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro T: Tổng ôn Sinh học 2022

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Nâng cao về Anđehit, Axit cacboxylic
2 Các bài toán nâng cao về Andehit, Axit cacboxylic
3 Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
4 Thi online - Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
5 LiveVIP Hóa - Đề kiểm tra học kỳ II năm 2021 môn Hóa - Sở GD và ĐT Tỉnh Nam Định
6 Thi online - Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
7 Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
8 Đề liên trường Vinh, Nghệ An mới thi
9 Thi online - Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
10 Thi online - Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic
11 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic
12 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
13 Live S Hóa - Chuyên đề HNO3 - Hệ CO, H2 phối hợp xử lý phần 1
14 Thi online - CO, H2 hỗn hợp oxit rồi tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng - đề nâng cao
15 Thi online - Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
16 Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
17 Thi online - CO, H2 hỗn hợp oxit rồi tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng - đề cơ bản
18 Thi online - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
19 Live sách 3000 bài nâng cao phần 1
20 CĐ rời rạc - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
21 Thi online - Đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
22 Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –CHO của anđehit
23 Thi online - CĐ rời rạc - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
24 CĐ rời rạc - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
25 Thi online - Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
26 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic
27 Thi online - Các loại tia
28 Thi online - Động cơ không đồng bộ ba pha
29 Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
30 Minigame tặng sách 3000 bài nâng cao
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Giang Moon

facebook.com/giangmoon04

0985067466

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 2 26/04
Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 3 26/04
Bài toán tìm số phức thỏa mãn yêu cầu cho trước phần 2 26/04
Các phép tính cơ bản về số phức phần 2 26/04
Các dạng toán tìm min max phần 2 01/11
Tính đơn điệu và cực trị hàm hợp phần 3 (hàm ngược) 14/11
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng công thức đặc biệt) 22/11
Tiếp tuyến của hàm hợp, hàm ẩn (nâng cao) 07/12
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 3 (công thức 1-c-k-h và kỹ năng đảo đỉnh) 20/12
xoa 10/01