CHƯƠNG TRÌNH LIVE VIP 2021

Luyện đề và tổng ôn trước kỳ thi 2021

Luyện đề thi thử theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.

Tổng ôn kiến kiến thức trọng tâm và nâng cao trước kỳ thi.

Tặng bộ đề minh họa tương ứng khi đăng ký các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.

Chú ý: Chỉ áp dụng học Live với các môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh. Các môn khác được giáo viên xây dựng video bài giảng về đề luyện tập trên Moon.vn.


Combo 01 : 1.500.000đ 600.000đ

Combo 03 : 4.500.000đ 1.200.000đ

Live VIP Toán 2021 - Thầy Tuấn
Live VIP Toán 2021 - Thầy Duy

Live A : Luyện đề thi thử môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Live VIP Lý 2021 - Thầy Hợp
Live VIP Hóa 2021 - Thầy Vương

Live A : Luyện đề thi thử môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Hóa học 2021

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Pro VIP Sinh 2021 - Thầy Nghệ
Live VIP Sinh 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Live VIP Sinh học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Live VIP Tiếng Anh 2021 - Cô Vân
Pro VIP Ngữ Văn 2021 - Thầy Lượng
Pro VIP Lịch sử 2021 - Thầy Hưởng
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2)
2 Ôn tập về đột biến NST (phần 2)
3 Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 1)
4 THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 1)
5 Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 13
6 Thi online - Sự chuyển biến về thế và lực của cách mạng miền Nam (1954 – 1960)
7 Ứng dụng di truyền vào chọn giống
8 Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1)
9 Đề thi số 16
10 Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2)
11 Chữa đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 12 (P2)
12 Sự chuyển biến về thế và lực của cách mạng miền Nam (1954 – 1960)
13 Di truyền quần thể
14 THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 2)
15 Chữa đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 12 (P1)
16 Xây dựng BBT kép cho hàm y = f(u) + P(x)
17 Phụ đạo về QLDT (Phần cơ bản)
18 Bài toán cực trị góc
19 Cực trị khoảng cách phần 2
20 Cực trị khoảng cách phần 1
21 ⭕ HOT LIVE: 20 CÂU CUỐI ĐỀ KSCL HKII SỞ NAM ĐỊNH 2021
22 Tính đơn điệu của hàm trị tuyệt đối (chứa m)
23 Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1)
24 Tìm m để hàm số đơn điệu trên K
25 Live - Tiệm cận đồ thị hàm số (P1)
26 Đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 12
27 Cực trị góc
28 Quy luật di truyền (phần 2)
29 THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 1)
30 Tiệm cận đồ thị hàm số (P1)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Đề thi số 17 23/04
Đề thi số 18 24/04
Chữa đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 13 (P1) 24/04
Bài tập về giao tử (phần 1) 24/04
THI ONLINE: Di truyền quần thể 24/04
THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 2) 24/04
Một số lỗi thường gặp ở các câu lý thuyết vận dụng cao 24/04
Ôn tập về đột biến NST (phần 1) 24/04
Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 - 1965) 24/04
Chữa đề thi thử TN THPT năm 2021 - môn Sinh học - Đề số 13 (P2) 24/04