Live SAT : Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia 2021

KHUYẾN MÃI LỚN NHẤT COMBO V-MOON ĐẾN 15/01/2021

♦️ Combo 01 V-Moon: 2.400.00đ chỉ còn 1.200.000đ.
♦️ Combo 02 V-Moon: 4.800.00đ chỉ còn 2.000.000đ.
♦️ Combo 03 V-Moon: 7.200.00đ chỉ còn 2.400.000đ.

Live S : Luyện mọi dạng bài với 120 buổi học Live trong nhóm kín, 90 bài giảng Video trên moon.vn và 10.000 câu hỏi Luyện tập.

Live A : Luyện 35 đề chuẩn cấu trúc của BGD, 100% đề được chữa Live và giải text chi tiết.

Live T : Tổng ôn kiến kiến thức với 40 buổi Live trong nhóm kín, 50 bài giảng Video và 3.000 câu hỏi Tổng ôn.


Combo 01 Live SAT : 1.600.000đ 1.200.000đ

Combo 03 Live SAT : 3.600.000đ 3.600.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.800.000đ 1.200.000đ Đăng ký V-Moon

Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Live S - Luyện thi chuyên đề

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 1.000.000đ 550.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 300.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 450.000đ

Combo: 2.000.000đ 1.200.000đ Đăng ký V-Moon
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Đề chuẩn cấu trúc 2021 số 3
2 Video chữa đề thi số 21 - môn Ngữ văn
3 Live VIP: Đề thi thử TN THPT Chuyên Lê Khiết
4 Live VIP: Đề thi thử TN THPT Chuyên Lê Khiết
5 Video chữa đề thi số 20 - môn Ngữ văn
6 Live S Hóa - Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa - Thầy Phạm Hùng Vương biên soạn số 01
7 Đề thi số 27
8 Live A: Đề ôn tập 8 điểm - Đề số 02
9 Video chữa đề thi số 19 - môn Ngữ văn
10 Đề chuẩn cấu trúc 2021 số 2
11 Ôn tập nắm chắc 8 điểm số phức-Phần 1
12 Live VIP: Đề ôn tập nắm chắc 8 điểm
13 Ôn chắc 8 điểm Mũ và logarit phần 1
14 Đề thi số 26
15 Live Vip: Đề thi thử TN môn Toán
16 Video chữa đề thi số 18 - môn Ngữ văn
17 Ôn chắc 8 điểm hàm số phần 4
18 Live S Hóa - Chuyên đề bài tập HNO₃ - Xử lý phần 2 - dung dịch axit
19 Ôn chắc 8 điểm hàm số phần 3
20 Thi online - Hệ kim loại tác dụng với hỗn hợp muối và axit chứa (H+; NO3-)
21 Thi online - Kim loại, hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp axit chứa (H+; NO3–)
22 Ôn chắc 8 điểm hàm số phần 2
23 Đề thi số 25
24 LiveVIP Hóa - Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GDĐT - Tỉnh Thanh Hóa - Lần 1
25 Video chữa đề thi số 17 - môn Ngữ văn
26 Video chữa đề thi số 16 - môn Ngữ văn
27 Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GDĐT - Tỉnh Thanh Hóa - Lần 1
28 LiveVIP Hóa - Đề thi thử Tốt Nghiệp THPT 2021 - Sở GDĐT - Tỉnh Thanh Hóa - Lần 1
29 LiveVIP Hóa - Chữa lý thuyết đề Minh họa số 22 và đề số 23
30 Đề thi số 24
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Oanh Oanh Moon

facebook.com/oanhoanhmoon

0866860963

Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Đề chuẩn cấu trúc 2021 số 4 21/05
Đề thi số 28 21/05
Ôn chắc 8 điểm Mũ và logarit phần 3 21/05
Đề chuẩn cấu trúc 2021 số 5 22/05
Ôn chắc 8 điểm tích phân số phức phần 1 23/05
Đề thi số 29 24/05
Đề chuẩn cấu trúc 2021 số 6 25/05
Ôn chắc 8 điểm tích phân số phức phần 2 25/05
Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 2 26/05
Đề chuẩn cấu trúc 2021 số 7 27/05