Live T: Tổng ôn 8+ Luyện thi THPT Quốc gia 2020
Học phí: 150.000đ/ 1 khóa 300.000đ/ 2 khóa 450.000đ/ 3 khóa
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Đề dự đoán Vật lý 2020
2 Bài giảng - Dòng điện không đổi
3 Bài giảng - Mắt
4 Hóa học - Đề dự đoán và đánh giá năng lực thi tốt nghiệp 2020 duy nhất do thầy Phạm Hùng Vương biên soạn
5 Hóa học - Đề thi thử Tốt nghiệp 2020 trường Lương Thế Vinh Hà Nội - Lần 2
6 Hóa học - Đề thi thử Tốt nghiệp 2020 Sở GD Đà Nẵng - Trường Phan Châu Trinh lần 2
7 Hóa học - Đề thi thử Tốt nghiệp 2020 Sở GD Tỉnh Bình Thuận
8 Hóa học - Đề KSCL thi 2020 theo định hướng xét tuyển ĐH trường Chuyên ĐH Vinh lần II
9 Hóa học: Đề sở Nghệ An - Trường Bắc Yên Thành- Lần II
10 Hóa học - Đề thi thử Tốt nghiệp 2020 Sở Hà Tỉnh - Trường Chuyên lần III
11 Hóa học - Đề thi thử Tốt nghiệp 2020 Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tiền Giang
12 Hóa học - Đề KSCL thi 2020 theo định hướng xét tuyển ĐH trường Chuyên ĐH Vinh lần I
13 Tổ hợp và xác suất phần 2
14 Tổ hợp và xác suất
15 VDC 11
16 Thi online - Dạng hợp chất CxHyNzOt - Bài tập dãy chuyển hóa
17 Dạng hợp chất CxHyNzOt - Bài tập dãy chuyển hóa
18 Thi online - Phân tích - Nhận dạng và tổng quan về dạng hợp chất CxHyNzOt
19 Phân tích - Nhận dạng và tổng quan về dạng hợp chất CxHyNzOt
20 Thi online - Dạng kết hợp - Xử lí anđehit và muối axit cacboxylic thu được sau phản ứng thủy phân
21 Dạng kết hợp - Xử lí anđehit và muối axit cacboxylic thu được sau phản ứng thủy phân
22 Thi online - Dạng xử lí ancol thu được sau phản ứng thủy phân ESTE
23 Dạng kết hợp - Xử lí ancol thu được sau phản ứng thủy phân ESTE
24 Mục tiêu 8 - Dạng kết hợp thủy phân và đốt cháy ESTE đặc biệt và axit cacboxylic
25 Dạng kết hợp thủy phân và đốt cháy ESTE đặc biệt và axit cacboxylic
26 Dạng kết hợp thủy phân và đốt cháy ESTE thường
27 Thuần thủy phân ESTE đặc biệt - một số dạng tổng hợp khác
28 Thuần thủy phân ESTE đặc biệt - dạng este của phenol
29 (NEW) Phương pháp từng phần tính tích phân hàm ẩn
30 Tính đơn điệu của hàm trị tuyệt đối (chứa m)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
XOA 03/08
Phương pháp đổi biến số với tích phân hàm ẩn 20/08
Phương pháp đổi biến số kết hợp lấy tích phân hai vế 20/08
Phương pháp chọn hàm giải tích phân hàm ẩn 20/08
Phân tích ma trận câu hỏi lý thuyết hóa vô cơ trong đề THPT Quốc Gia 27/05