Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ

Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

99.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 147

Học phí : 99.000 đ

Đăng ký

ID: [709]

Tác giả: Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Giá: 99.000đ 200.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ

Bí kíp giải bài tập Hóa hữu cơ

Giải chuyên đề bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (thuần)

Sách Luyện thi THPT QG: Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ là một trong nhiều quyển sách trong Tủ sách luyện thi chất lượng cao của Moon.vn. Thông qua cuốn sách này sẽ giúp các bạn luyện tập các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong các đề bài kiểm tra. + Xem thêm

sách luyện thi THPT QG 3000 bài tập hóa vô cơ.jpg

Cuốn sách Tuyển chọn 360 Câu hỏi Bài tập Hóa vô cơ bao gồm các phần:
Phần I dẫn nhập:
1: Định hướng và cách học.
2. Định hướng - Học cách giải một bài tập hóa học.
Phần II: Các hệ sơ đồ cơ bản
1. Hệ sơ đồ 3 thành phần
2. Hệ sơ đồ 4 thành phần
3. Hệ sơ đồ 5 thành phần
Phần 3 - Các chuyên đề về Hóa vô cơ
1. Phối hợp xử lý hệ cơ bản
2. Chuyên đề kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm
3. Chuyên đề muối cacbonat, hidrocacbonat và axit
4. Chuyên đề nhiệt nhôm
5. Chuyên đề kim loại đẩy muối
6. Chuyên đề điện phân
7. Chuyên đề các hệ đặc trưng rời rạc
Phần 4 - Chuyên đề HNO3
Phần 5 - Tổng hợp - Tổng kết

I. ĐỊNH HƯỚNG HỌC CÁCH HỌC
Cuốn sách sẽ giúp các bạn đứng trước một bài toán lớn: thay vì sợ hãi, hãy hiểu rằng lớn được sinh ra từ nhỏ, hãy chia nhỏ các vấn đề ra, xử lí từng bài toán nhỏ, và gộp lại sẽ là xử lí một bài toán lớn. 
“Thiên lý hành trình thủy vu túc hạ” (Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên) 
– Lão Tử.

Biết cách vượt qua một nỗi sợ, bạn sẽ vượt qua các nỗi sợ khác. Biết cách vượt qua vấn đề trong lĩnh vực này, bạn sẽ biết cách vượt qua mọi khó khăn trong các lĩnh vực khác.

2 Tác giả của cuốn sách luyện thi THPT QG môn Hóa: Tuyển chọn 3600 Câu hỏi bài tập Hóa vô cơ
Thầy Phạm Hùng Vương và Cô Nguyễn Đăng Thị Quỳnh- Tác giả cuốn sách luyện thi THPT QG môn Hóa: Tuyển chọn 3600 câu hỏi bài tập Hóa vô cơ

"Nếu ngươi đã tinh thông các nguyên lý của kiếm pháp, khi ngươi tùy ý tấn công một người và hạ hắn ta một cách dễ dàng thì ngươi có thể hạ được bất cứ ai trên thế gian. Tinh thần để đánh thắng một người và tinh thần đánh bại ngàn vạn người không có gì khác nhau." 
- Miyamoto Musashi.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Bài tập SUNFUA không thuẩn bởi quá trình phức tạp
2 Xử lí dung dịch muối sau phản ứng nâng cao.!
3 7.5. Cẩn thận tiếp – Trường hợp kim loại đẩy muối Fe3+.
4 7.4. Cẩn thận – Fe2+ tác dụng với Ag+.
5 4.5. Hệ kiềm, kiềm thổ nhôm kết hợp HNO3
6 7.3. Hệ làm khó: Tăng số lượng chất tham gia phản ứng
7 4.4. Hệ cacbonat từ dễ đến khó (CO2 trong hỗn hợp khí sản phẩm khử)
8 7.2. Hệ cơ bản – Kim loại đẩy dung dịch muối bạc và kim loại khác
9 4.3*. Nâng cao: hệ sản phẩm khử có cả amoni và khí H2
10 5.3. Hệ muối cacbua
11 7.1. Hệ cơ bản – Kim loại đẩy dung dịch muối đồng
12 4.2. Sản phẩm khử có H2 và tạo muối amoni nâng cao
13 YTHH - "Ghép cụm" tinh tế xử lý dạng hỗn hợp Al, K, Na, Ba, O tác dụng với HCl, H2SO4
14 5.2. Hệ đặc trưng hỗn hợp kiềm, kiềm thổ và nhôm dạng M, M2On, Al và Al2O3.
15 6.2. Hệ ẩn muối cacbonat, hiđrocacbonat tác dụng với HCl, H2SO4 loãng
16 4.1. Xử lí sản phẩm khử bằng quá trình tác dụng (O2; H2O) tạo HNO3
17 5.1. Hệ đặc trưng hỗn hợp kiềm, kiềm thổ dạng M, M2Om, N, N2On
18 6.1. Hệ muối cacbonat, hiđrocacbonat tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng
19 3.5. Thêm kim loại vào tác dụng với dung dịch thu được
20 4.4. Đề 2 – Hệ kim loại nhôm, bari và hợp chất tạo kết tủa với SO4
21 5.10. Hệ làm khó mục II.5.3. – Tăng số lượng chất tham gia 1 và 2
22 3.4*. Đặc trưng combo xử lí biết NaOH thêm vào, bỏ tủa, cô cạn dung dịch, nung
23 4.3. Đề 1 – Hệ kim loại nhôm, bari và hợp chất tạo kết tủa với SO4
24 5.9. Hệ làm khó 2: cho tác dụng với hỗn hợp axit HCl và H2SO4.
25 3.3*. Nâng cao: kết hợp hệ xử lý nhiều phần 1, phần 2 và phần 3
26 4.2. Hệ nhôm (kẽm) phản ứng với NaNO3 và NaOH
27 5.2. Đề 2 – Hệ nâng cao hay – lạ – khó
28 5.8. Hệ đặc biệt 1: cho hỗn hợp gồm cả kim loại và oxit có Fe2O3 hoặc Fe3O4.
29 4.6*. Tổng hợp một số dạng đồ thị hệ đặc biệt khác
30 3.2. NaOH xử lí dung dịch thu được của hệ {Al, Zn} tác dụng HNO3 cơ bản
31 4.1. Hệ muối aluminat
32 5.7. Hệ làm khó 1: Cho hỗn hợp gồm cả kim loại và oxit.
33 5.1. Đề 1 – Hệ nâng cao hay – lạ – khó
34 4.5*. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa hệ nhôm – bari theo số mol H2SO4
35 3.1. Hệ xử lí dung dịch thu được của bài tập HNO3 cơ bản
36 3.7. Hệ tổng hợp – mở rộng – khác
37 5.6. Hệ làm khó 1: Tăng số lượng oxit kim loại phản ứng.
38 4.5*. Hệ đặc trưng Fe tác dụng dung dịch sau khi điện phân Cu(NO3)2 và NaCl
39 4.4*. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa hệ nhôm – sunfat theo số mol Ba(OH)2
40 2.4. Hệ nâng cao – mở rộng
41 3.6. Xử lí dung dịch sau phản ứng bằng khí CO2.
42 5. Hệ phối hợp bảo toàn điện tích và phản ứng trao đổi trong dung dịch
43 5.5. Đề 2 - Hệ làm khó 1: Tăng số lượng kim loại phản ứng.
44 4.4*. Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân chứa (ion kim loại; H+; NO3-)
45 4.3. Hệ đồ thị biểu diễn kết tủa Al(OH)3 theo số mol H+
46 2.3. So sánh tổ hợp các chất tan trong dung dịch tạo (H+; NO3-)
47 4.4. NaOH xử lí dung dịch thu được sau phản ứng hệ tác dụng HCl, H2SO4 loãng
48 3.5. Tương tự hệ phản ứng với kim loại kẽm (Zn)
49 5.4. Đề 1 - Hệ làm khó 1: Tăng số lượng kim loại phản ứng.
50 4.3. Hệ phản ứng với kim loại Al, Zn và hợp chất của chúng