Tự học Hình không gian - Tái bản lần 1

Tự học Hình không gian - Tái bản lần 1

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

99.000đ 200.000đ Đã đăng ký

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 105

Học phí : 99.000 đ

Đã đăng ký

ID: [1444]

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy, Phạm Công Đức, Vũ Văn Bắc

Giá: 99.000đ 200.000đ

Mua sách

Đã kích hoạt

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Tự học Hình không gian - Tái bản lần 1


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Công thức nhanh tính thể tích khối chóp đặc biệt
2 Live mặt cầu phần 2
3 Live-Mặt cầu phần 1
4 Các bài toán tổng hợp về hình hộp, hình lập phương
5 Các bài toán về hình hộp và hình chữ nhật
6 VI. Bài toán vị trí tương đối giữa mặt cầu với mặt phẳng và mặt cầu với đường thẳng
7 V. Bán kính mặt cầu một số tứ diện đặc biệt
8 VII. Bài tập tổng hợp và nâng cao
9 I. Tính diện tích hình trụ - Thể tích khối trụ
10 II. Các bài toán liên quan đến thiết diện của khối trụ
11 II. Khối trụ nội tiếp, ngoại tiếp hình lăng trụ đứng
12 IV. Bài tập tổng hợp và nâng cao
13 I. Tính diện tích hình nón - Thể tích khối nón
14 Các bài toán liên quan đến thiết diện của hình nón
15 III. Hình nón nội tiếp, ngoại tiếp hình chóp đều
16 I. Mô hình trụ nón cầu tổng hợp
17 II. Thể tích khối tròn xoay kết hợp
18 I. Cực trị trong khối chóp, lăng trụ, khối hộp
19 II. Cực trị trong khối nón trụ cầu
20 III. Cực trị tỷ số thể tích
21 IV. Bài tập tổng hợp và nâng cao
22 Ứng dụng hình không gian trong bài toán thực tế
23 Bài tập tổng hợp và nâng cao
24 Lý thuyết khối đa diện
25 1. Đề kiểm tra số 1
26 2. Đề kiểm tra số 2
27 3. Đề kiểm tra số 3
28 4. Đề kiểm tra số 4
29 5. Đề kiểm tra số 5
30 6. Đề kiểm tra số 6
31 7. Đề kiểm tra số 7
32 8. Đề kiểm tra số 8
33 9. Đề kiểm tra số 9
34 11. Đề kiểm tra số 10
35 11. Đề kiểm tra số 11
36 12. Đề kiểm tra số 12
37 13. Đề kiểm tra số 13
38 14. Đề kiểm tra số 14
39 15. Đề kiểm tra số 15
40 Live-Cực trị hình không gian
41 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 4
42 IV. Đa diện có các đỉnh cùng nhìn một cạnh dưới một góc vuông
43 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 3
44 II. Bán kính mặt cầu hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy
45 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 3
46 II. Bán kính mặt cầu có cạnh bên bằng nhau
47 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 2
48 I. Bán kính mặt cầu hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
49 Các dạng min max phần 1
50 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 1