Toán học lớp 11 - Thầy Tuấn

Toán học lớp 11 - Thầy Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 98

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516142]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách

Khóa học sẽ được cập nhật đề cương và chính thức khai giảng vào ngày 5/8/2020


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Cách xét dấu biểu thức đại số
2 Tính đơn điệu của hàm số (lớp 12)
3 Phương trình tiếp tuyến phần 2 (tiếp tuyến khi biết hệ số góc)
4 Đạo hàm số lượng giác
5 Quy tắc tính đạo hàm
6 Đạo hàm bằng định nghĩa
7 Phương trình tiếp tuyến phần 1 (tiếp tuyến tại 1 điểm)
8 Đạo hàm hàm số lượng giác
9 Tính đạo hàm bằng công thức phần 2
10 Tính đạo hàm bằng công thức phần 1
11 Tính đạo hàm bằng định nghĩa
12 Hàm số liên tục
13 Luyện tập giới hạn của hàm số phần 2
14 Hàm số liên tục
15 Luyện tập giới hạn của hàm số phần 1
16 Giới hạn 1 bên
17 Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
18 Giới hạn của hàm số phần 2
19 Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
20 Giới hạn của hàm số phần 1
21 Giới hạn của Dãy số (Đề 03)
22 Giới hạn dãy số đề 2
23 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
24 Giới hạn dãy số đề 1
25 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
26 Giới hạn của dãy số phần 1
27 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-c-k-h)
28 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-c-k-h)
29 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
30 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
31 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 4 (điểm đến mp chứa đường cao)
32 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 4 (điểm đến mp chứa đường cao)
33 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
34 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
35 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
36 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
37 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 1 (chân đường cao)
38 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 1 (chân đường cao)
39 Đề thi cuối kỳ 1-Đề 2
40 Cấp số nhân phần 1
41 Cấp số cộng phần 2
42 Ôn thi cuối kỳ đề 1
43 Cấp số cộng
44 Live 2k4: Ôn thi học kỳ 1
45 Dãy số
46 Phương pháp quiy nạp toán học
47 Live chữa: Xác suất buổi 1
48 Xác suất phần 2
49 Xác suất phần 1
50 Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy