Tiếng Anh Từ Con Số 0

Tiếng Anh Từ Con Số 0

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

350.000đ 500.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 73

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 350.000 đ

Đăng ký

ID: [5350]

Tác giả:

Giá: 350.000đ 500.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Những người bạn mới 1_New friends 1
2 Thi Online_New friends 1
3 Những người bạn mới 2 (P1)_New Friends 2
4 Những người bạn mới 2 (P2)_New Friends 2
5 Địa chỉ 1_Address 1
6 Địa chỉ 2_Address 2
7 Thi Online_Adress 2
8 Gia đình_Family
9 Vật dụng hàng ngày_Everyday items
10 Đồ dùng trong nhà_Things in the house
11 Trang phục 1_Clothing 1
12 Trang phục 2_Clothing 2
13 Thi Online_Clothing 2
14 Cuộc sống thường ngày 1_Daily life 1
15 Cuộc sống thường ngày 2_ Daily life 2
16 Thi Online_Daily life 2
17 Hoạt động giải trí_Leisure activities
18 Trên điện thoại_On the phone
19 Năng lực_Ability
20 Sự quan tâm_Interests
21 Sự mô tả_Description
22 Thời tiết_Weather
23 Sức khỏe 1_Health 1
24 Sức khỏe 1_Health 2
25 Giải trí 1_Entertainment 1
26 Giải trí 2_Entertainment 2
27 Bài kiểm tra tiến độ số 4
28 Mua sắm_Shopping
29 Thành phố 1_Cities 1
30 Thành phố 2_Cities 2
31 Kinh nghiệm Du lịch_Travel experience
32 Thức ăn 1_Food 1
33 Thức ăn 2_Food 2
34 Ở nhà hàng_At a restaurant
35 Các môn học ở trường_School subjects
36 Cảm giác và cảm xúc_Feeling and emotions
37 Phong cách và Thời trang_Style and fashion
38 Mối quan hệ 1_Relationship 1
39 Mối quan hệ 2_Relationship 2
40 Nhân vật _People
41 Thi Online_Food 1
42 Thi Online_Description
43 Bài kiểm tra tiến độ số 2
44 Bài kiểm tra tiến độ số 3
45 Bài kiểm tra tiến độ số 1
46 Thi Online_Everyday items
47 Thi Online_New friends 2
48 Thi Online_Relationship 1
49 Thi Online__Entertainment 2
50 Thi Online_At a restaurant
51 Thi Online_Health 1
52 Thi Online_Health 2
53 Thi Online_Leisure activities
54 Thi Online_Food 2
55 Thi Online_Feeling and emotions
56 Thi Online_Shopping
57 Thi Online_On the phone
58 Thi Online_Cities 2
59 Thi Online_Relationship 2
60 Thi Online_Interests
61 Thi Online_People
62 Thi Online_Travel experience
63 Thi Online_Daily life 1
64 Thi Online_School subjects
65 Thi Online_Address 1
66 Thi Online_Family
67 Thi Online_Weather
68 Thi Online_Things in the house
69 Thi Online_Clothing 1
70 Thi Online_Entertainment 1
71 Thi Online_Ability
72 Thi Online_Cities 1
73 Thi Online_Style and fashion