Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Số bài: 102

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [512576]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Phân tích chi tiết đề minh họa Ngữ Văn
2 Phong cách ngôn ngữ hành chính
3 Luyện đề số 50: Đề tổng hợp
4 Luyện đề số 49: Đề tổng hợp
5 Luyện đề số 47: Đề tổng hợp
6 Luyện đề số 48: Đề tổng hợp
7 Luyện đề số 46
8 Luyện đề số 45
9 Luyện đề số 44
10 Luyện đề số 43
11 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
12 Nghị luận về 1 tác phẩm, 1 đoạn trích văn xuôi
13 Diễn đạt trong văn nghị luận
14 Quá trình văn học và phong cách văn học
15 Nhân vật giao tiếp
16 Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
17 Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
18 Luyện tập vận dụng các thao tác lập luận
19 Luyện đề số 42
20 Luyện đề số 41
21 Luyện đề số 40
22 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
23 Phong cách ngôn ngữ khoa học
24 Luyện đề số 39
25 Luyện đề số 38
26 Luyện đề số 37
27 Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ (P2)
28 Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ (P1)
29 Luyện đề số 36
30 Luyện đề số 35
31 Luyện đề số 34
32 Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu (P2)
33 Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu (P1)
34 Luyện đề số 33
35 Luyện đề số 32
36 Luyện đề số 31
37 Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường (P2)
38 Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường (P1)
39 Luyện đề số 30
40 Luyện đề số 29
41 Luyện đề số 28
42 Đàn ghi ta của Lor – ca -Thanh Thảo (P2)
43 Đàn ghi ta của Lor – ca -Thanh Thảo (P1)
44 Luyện đề số 27
45 Luyện đề số 26
46 Luyện đề số 25
47 Sóng – Xuân Quỳnh (P2)
48 Sóng – Xuân Quỳnh (P1)
49 Luyện đề số 24
50 Luyện đề số 23