Pro S: Luyện thi THPT QG môn Toán 2021

Pro S:  Luyện thi THPT QG môn Toán 2021

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Số bài: 315

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [324278]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách

Khóa Pro S là khóa học lớn và quan trọng nhất trong năm, khóa học cung cấp đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải, ví dụ minh họa và đề luyện tập theo từng chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao.


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Trắc nghiệm : Ôn tập về Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
2 Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3 Trắc nghiệm : Ôn tập về tính liên tục của hàm số
4 Ôn tập về tính liên tục của hàm số
5 Trắc nghiệm : Ôn tập về giới hạn hàm số
6 Ôn tập về giới hạn hàm số
7 Trắc nghiệm : Ôn tập về giới hạn dãy số
8 Ôn tập về giới hạn dãy số
9 Trắc nghiệm : Ôn tập về Cấp số nhân
10 Ôn tập về cấp số nhân
11 Trắc nghiệm : Ôn tập về Cấp số cộng
12 Ôn tập về Cấp số cộng
13 Trắc nghiệm : Ôn tập về Dãy số (P2)
14 Ôn tập về Dãy số (P2)
15 Trắc nghiệm : Ôn tập về Dãy số (P1)
16 Ôn tập về Dãy số (P1)
17 Trắc nghiệm : Ôn tập về Xác suất (P2)
18 Ôn tập về Xác suất (P2)
19 Trắc nghiệm : Ôn tập về Xác suất (P1)
20 Ôn tập về Xác suất (P1)
21 Trắc nghiệm : Ôn tập về Nhị thức Niu-tơn
22 Ôn tập về Nhị thức Niu-tơn
23 Trắc nghiệm : Ôn tập về Bài toán Đếm (Phần 2)
24 Ôn tập về Bài toán Đếm (Phần 2)
25 Trắc nghiệm : Ôn tập về Bài toán Đếm (Phần 1)
26 Ôn tập về Bài toán Đếm (Phần 1)
27 Trắc nghiệm : Ôn tập về các dạng PT lượng giác
28 Ôn tập về Các dạng PT lượng giác
29 Trắc nghiệm : Ôn tập về PT lượng giác cơ bản
30 Ôn tập về PT lượng giác cơ bản
31 Trắc nghiệm: Ôn tập về Hàm số lượng giác (Phần 2)
32 Ôn tập về Hàm số lượng giác (Phần 2)
33 Trắc nghiệm: Ôn tập về Hàm số lượng giác (Phần 1)
34 Ôn tập về Hàm số lượng giác (Phần 1)
35 Trắc nghiệm: Bài toán cực trị Oxyz (P2)
36 Trắc nghiệm: Bài toán cực trị oxyz (P1)
37 Bài toán cực trị Oxyz (P3)
38 Bài toán cực trị Oxyz (P2)
39 Trắc nghiệm: Mặt cầu không gian (P3)
40 Bài toán cực trị Oxyz (P1)
41 Trắc nghiệm: Mặt cầu không gian (P2)
42 Trắc nghiệm: Mặt cầu không gian (P1)
43 Mặt cầu không gian (P3)
44 Mặt cầu không gian (P2)
45 Mặt cầu không gian (P1)
46 Trắc nghiệm: Bài toán tìm điểm
47 Bài toán tìm điểm
48 Trắc nghiệm: Tổng hợp về viết PT đường thẳng
49 Tổng hợp về viết PT đường thẳng
50 Trắc nghiệm: Tổng hợp về viết PT mặt phẳng