Pro S: Luyện thi THPT QG Tiếng Anh 2021

Pro S: Luyện thi THPT QG Tiếng Anh 2021

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Số bài: 309

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [324276]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Khóa Luyện thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2021 là khóa học lớn và quan trọng nhất trong năm, khóa học cung cấp đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải, ví dụ minh họa và đề luyện tập theo từng chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao.


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 6
2 Thi online 3
3 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 5
4 Thi online: Tổng kết chuyên đề từ vựng 5
5 Thi online 2
6 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 4
7 Thi online: Tổng kết chuyên đề từ vựng 4
8 Thi online 1
9 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 3
10 Thi online: Tổng kết chuyên đề từ vựng 3
11 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 2
12 Thi online: Tổng kết chuyên đề từ vựng 2
13 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 1
14 Thi online: Tổng kết chuyên đề từ vựng 1
15 Kết hợp câu
16 Tìm câu cận nghĩa 2
17 Tìm câu cận nghĩa 1
18 Confusing Word Practice
19 Thi online: Confusing Words 5
20 Luyện tập Tìm lỗi sai - Đề 5
21 Luyện tập Tìm lỗi sai - Đề 4
22 Thi online: Confusing Words 4
23 Thi online: Confusing Words 3
24 Luyện tập Tìm lỗi sai - Đề 3
25 Luyện tập Tìm lỗi sai - Đề 2
26 Thi online: Confusing Words 2
27 Thi online: Confusing Words 1
28 Luyện tập Tìm lỗi sai - Đề 1
29 Confusing Nouns
30 Tổng ôn Tìm lỗi sai 4
31 Tổng ôn Tìm lỗi sai 3
32 Tổng ôn Tìm lỗi sai 2
33 Tổng ôn Tìm lỗi sai 1
34 Đề thi online 5
35 Đề thi online 3
36 Đề thi online 4
37 Đề thi online 2
38 Đề thi online 3
39 Đề thi online 1
40 Đề thi online 2
41 Language Function Practice
42 Đề thi online 1
43 Luyện tập Đồng- Trái nghĩa 3
44 Confusing Verbs 2
45 Luyện tập Đồng- Trái nghĩa 2
46 Language Function 2
47 Language Function 1
48 Thi online: Đọc điền từ 5
49 Luyện tập Đồng- Trái nghĩa 1
50 Thi online: Đọc điền từ 4