Pro S: Luyện thi THPT QG Hóa Học 2021

Pro S: Luyện thi THPT QG Hóa Học 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 357

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [324275]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách

Khóa Luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa học 2021 là khóa học lớn và quan trọng nhất trong năm, khóa học cung cấp đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải, ví dụ minh họa và đề luyện tập theo từng chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao.


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 2
2 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 2
3 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 1
4 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 1
5 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 2
6 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 2
7 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 1
8 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 1
9 PP làm các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao
10 Thi online - Các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao - Đề 2
11 Thi online - Các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao - Đề 1
12 Lý thuyết trọng tâm về silic và hợp chất của silic
13 Các hợp chất quan trọng của cacbon
14 Các vấn đề lý thuyết trọng tâm về nguyên tố Cacbon (C)
15 Phân bón hóa học
16 Lý thuyết trọng tâm về một số hợp chất quan trọng của photpho
17 Lý thuyết trọng tâm về đơn chất photpho
18 Muối nitrat
19 Axit nitric
20 Bài tập tổng hợp về nitơ – photpho – cacbon – silic (mức độ vận dụng)
21 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 06
22 Lý thuyết tổng hợp về nitơ – photpho – cacbon – silic (mức độ vận dụng)
23 Muối amoni
24 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 05
25 Amoniac
26 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 04
27 Lý thuyết tổng hợp về nitơ – photpho – cacbon – silic (mức độ thông hiểu)
28 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 03
29 Lý thuyết tổng hợp về nitơ – photpho – cacbon – silic (mức độ nhận biết)
30 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 02
31 Nitơ đơn chất
32 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 01
33 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 06
34 Thi online – Trọng tâm về các nguyên tố phi kim - Vấn đề 2 : Nguyên tố lưu huỳnh
35 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 05
36 Trọng tâm về các nguyên tố phi kim - Vấn đề 2 : Nguyên tố lưu huỳnh
37 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 04
38 Thi online – Trọng tâm về các nguyên tố phi kim - Vấn đề 1 : Nguyên tố Clo
39 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 03
40 Trọng tâm về các nguyên tố phi kim - Vấn đề 1 : Nguyên tố Clo
41 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 02
42 Lý thuyết và bài tập trọng tâm về đồng và hợp chất của đồng – đề nâng cao
43 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 01
44 Lý thuyết và bài tập trọng tâm về đồng và hợp chất của đồng
45 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic ( Phần 2)
46 Lý thuyết trọng tâm về một số hợp chất quan trọng của đồng
47 [20]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 1 – bộ câu hỏi 05
48 Lý thuyết trong tâm về kim loại đồng (Cu)
49 [20]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 1 – bộ câu hỏi 04
50 Lý thuyết và bài tập trọng tâm về crom và hợp chất của crom – đề nâng cao