Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Số bài: 94

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [512578]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Những lưu ý khi luyện đề và làm bài
2 Đề thi số 1
3 Đề thi số 2
4 Đề thi số 3
5 Đề thi số 4
6 Đề thi số 5
7 Đề thi số 6
8 Video chữa đề thi số 01 - môn Ngữ văn
9 Đề thi số 7
10 Đề thi số 8
11 Đề thi số 9
12 Đề thi số 10
13 Đề thi số 11
14 Đề thi số 12
15 Video chữa đề thi số 02 - môn Ngữ văn
16 Video chữa đề thi số 03 - môn Ngữ văn
17 Đề thi số 13
18 Video chữa đề thi số 04 - môn Ngữ văn
19 Video chữa đề thi số 05 - môn Ngữ văn
20 Video chữa đề thi số 06 - môn Ngữ văn
21 Video chữa đề thi số 07 - môn Ngữ văn
22 Đề thi số 14
23 Video chữa đề thi số 08 - môn Ngữ văn
24 Đề thi số 15
25 Đề thi số 16
26 Đề thi số 17 23/04/2021
27 Đề thi số 18 24/04/2021
28 Đề thi số 19 25/04/2021
29 Đề thi số 20 26/04/2021
30 Đề thi số 21 27/04/2021
31 Đề thi số 22 03/05/2021
32 Đề thi số 23 06/05/2021
33 Đề thi số 24 09/05/2021
34 Đề thi số 25 12/05/2021
35 Đề thi số 26 15/05/2021
36 Đề thi số 27 18/05/2021
37 Đề thi số 28 21/05/2021
38 Đề thi số 29 24/05/2021
39 Đề thi số 30 27/05/2021
40 Đề thi số 31 30/05/2021
41 Đề thi số 32 02/06/2021
42 Đề thi số 33 05/06/2021
43 Video chữa đề thi số 33 05/06/2021
44 Đề thi số 34 08/06/2021
45 Video chữa đề thi số 34 08/06/2021
46 Đề thi số 35 11/06/2021
47 Video chữa đề thi số 35 11/06/2021
48 Đề thi số 36 14/06/2021
49 Video chữa đề thi số 36 14/06/2021
50 Đề thi số 37 17/06/2021
51 Video chữa đề thi số 37 17/06/2021
52 Đề thi số 38 20/06/2021
53 Video chữa đề thi số 38 20/06/2021
54 Đề thi số 39 23/06/2021
55 Video chữa đề thi số 39 23/06/2021
56 Đề thi số 40 26/06/2021
57 Video chữa đề thi số 40 26/06/2021
58 Đề thi số 41 28/06/2021
59 Video chữa đề thi số 41 28/06/2021
60 Đề thi số 42 30/06/2021
61 Video chữa đề thi số 42 30/06/2021
62 Đề thi số 43 02/07/2021
63 Video chữa đề thi số 43 02/07/2021
64 Đề thi số 44 04/07/2021
65 Video chữa đề thi số 44 04/07/2021
66 Đề thi số 45 06/07/2021
67 Video chữa đề thi số 45 06/07/2021
68 Đề thi số 46 08/07/2021
69 Video chữa đề thi số 46 08/07/2021
70 Đề thi số 47 10/07/2021
71 Video chữa đề thi số 47 10/07/2021
72 Đề thi số 48 12/07/2021
73 Video chữa đề thi số 48 12/07/2021
74 Đề thi số 49 14/07/2021
75 Video chữa đề thi số 49 14/07/2021
76 Đề thi số 50 16/07/2021
77 Video chữa đề thi số 50 16/07/2021
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Giang Moon

facebook.com/giangmoon04

0985067466

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Đề thi số 17 23/04
2 Đề thi số 18 24/04
3 Đề thi số 19 25/04
4 Đề thi số 20 26/04
5 Đề thi số 21 27/04
6 Đề thi số 22 03/05
7 Đề thi số 23 06/05
8 Đề thi số 24 09/05
9 Đề thi số 25 12/05
10 Đề thi số 26 15/05
KHÓA HỌC KHÁC

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Thầy Nguyễn Tiến Lượng