Ngữ pháp TOEIC

Ngữ pháp TOEIC

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 67

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [58]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu khóa học
2 Mệnh đề tính ngữ
3 Mệnh đề trạng ngữ
4 Đề luyện tập 01
5 Đề luyện tập 02
6 Đề luyện tập 03
7 Đề luyện tập 04
8 Mệnh đề danh ngữ
9 Đề luyện tập 05
10 Đề luyện tập 06
11 Cấu trúc song song
12 Đề luyện tập 07
13 Đề luyện tập 08
14 Các thành tố của từ
15 Đề luyện tập 09
16 Đề luyện tập 10
17 Lựa chọn từ vựng đúng
18 Đề luyện tập 11
19 Đề luyện tập 12
20 Động từ
21 Đề luyện tập 13
22 Đề luyện tập 14
23 Động tính từ
24 Đề luyện tập 15
25 Đề luyện tập 16
26 Danh động từ và động từ nguyên thể
27 Đề luyện tập 17
28 Đề luyện tập 18
29 Số ít và số nhiều
30 Đề luyện tập 19
31 Đề luyện tập 20
32 Đại từ
33 Đề luyện tập 21
34 Đề luyện tập 22
35 Mạo từ
36 Đề luyện tập 23
37 Đề luyện tập 24
38 Giới từ
39 Đề luyện tập 25
40 Đề luyện tập 26
41 Câu so sánh
42 Đề luyện tập 27
43 Đề luyện tập 28
44 Câu bị động
45 Câu bị động
46 Đề luyện tập 29
47 Đề luyện tập 30
48 Câu điều kiện
49 Đề luyện tập 31
50 Đề luyện tập 32
51 Câu đảo ngữ
52 Đề luyện tập 33
53 Câu giả định
54 Đề luyện tập 34
55 Đề luyện tập 35
56 Đề luyện tập 36
57 Cụm động từ
58 Đề luyện tập 37
59 Đề luyện tập 38
60 Ngữ đồng vị
61 Đề luyện tập 39
62 Đề luyện tập 40
63 Câu hỏi đuôi
64 Đề luyện tập 41
65 Đề luyện tập 42
66 Dạng bài sửa lỗi sai
67 Đề luyện tập 43
68 Đề luyện tập 44