Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2021

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán  2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 188

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Nhóm Live: https://moon.vn/s/b0s

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [500813]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Cực trị khoảng cách phần 1
2 Cực trị khoảng cách phần 2
3 Bài toán cực trị góc
4 Cực trị góc
5 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 4
6 Cực trị khoảng cách phần 4
7 Tiệm cận và tiếp tuyến nâng cao
8 Tính đơn điệu của hàm ngược
9 Vận dung-Vận dụng cao số 22
10 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 3
11 Vận dung-Vận dụng cao số 21
12 Cực trị khoảng cách phần 3
13 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 2
14 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 1
15 Vận dung-Vận dụng cao số 20
16 Vận dung-Vận dụng cao số 19 (15 Câu cuối CHuyên ĐH VInh lần 1-2021)
17 Vận dung-Vận dụng cao số 18
18 Vận dung-Vận dụng cao số 17
19 Vận dung-Vận dụng cao số 16
20 Vận dung-Vận dụng cao số 15
21 Vận dung-Vận dụng cao số 14
22 Min max hàm 2 biến
23 Vận dung-Vận dụng cao số 13
24 Vận dung-Vận dụng cao số 12
25 Vận dung-Vận dụng cao số 11
26 Vận dung-Vận dụng cao số 10
27 Vận dung-Vận dụng cao số 8
28 Bài toán sử dụng định lý Viet
29 Bất phương trình mũ và logarit chứa tham số
30 Kỹ năng dùng đồ thị biện luận nghiệm của phương trình mũ và logarit
31 Vận dung-Vận dụng cao số 7
32 Kỹ năng dùng đồ thị biện luận nghiệm của phương trình mũ và logarit
33 Vận dung-Vận dụng cao số 6
34 Phương trình mũ và logarit phần 3
35 Phương trình mũ và logarit phần 3
36 Phương pháp lấy modun 2 vế
37 Vận dung-Vận dụng cao số 5
38 Vận dung-Vận dụng cao số 4
39 Phương trình mũ và logarit phần 2
40 Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động
41 Phương trình mũ và logarit phần 2
42 Vận dung-Vận dụng cao số 3
43 Phương trình mũ và logarit phần 1
44 Phương trình mũ và logarit phần 1
45 MinMax Mũ logarit phần 4
46 MinMax Mũ logarit phần 4
47 MinMax Mũ logarit phần 3 (hàm đặc trưng tiếp)
48 MinMax Mũ logarit phần 3 (hàm đặc trưng tiếp)
49 Cực trị khoảng cách phần 2
50 Quỹ tích phức phần 2