Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Vật Lý 2021

Live T : Tổng ôn Nâng cao môn Vật Lý  2021

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Nhóm Live: https://moon.vn/s/b0s

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [500822]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Sóng âm
2 Bài giảng - Sóng âm
3 Live - Sóng dừng
4 Thi online- Sóng dừng
5 Bài giảng - Sóng dừng
6 Live - Giao thoa sóng
7 Thi online - Giao thoa sóng
8 Bài giảng - Giao thoa sóng
9 Thi online - Quá trình truyền sóng
10 Live - Quá trình truyền sóng
11 Bài giảng - Quá trình truyền sóng
12 Live - Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
13 Thi online - Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
14 Bài giảng - Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
15 Live - Tổng hợp dao động điều hòa
16 Thi online - Tổng hợp dao động điều hòa
17 Bài giảng - Tổng hợp dao động điều hòa
18 Live - Con lắc đơn
19 Thi online - Con lắc đơn
20 Bài giảng - Con lắc đơn
21 Live - Con lắc lò xo – P2
22 Thi online - VDC - Phương pháp dịch trục xử lý đồ thị
23 Bài giảng - VDC - Phương pháp dịch trục xử lý đồ thị
24 Thi online - Con lắc lò xo – P2
25 Bài giảng - Con lắc lò xo – P2
26 Live - Con lắc lò xo – P1
27 Thi online - Con lắc lò xo – P1
28 Bài giảng - Con lắc lò xo – P1
29 Live- Bài toán thời gian – P2+P3
30 Thi online - Bài toán thời gian – P2+P3
31 Bài giảng - Bài toán thời gian – P3
32 Bài giảng - Bài toán thời gian – P2
33 Live - Bài toán thời gian – P1
34 Live - Bài toán thời gian – P1
35 Thi online - Bài toán thời gian – P1
36 Bài giảng - Bài toán thời gian – P1
37 Live - Đại cương dao đông cơ học
38 Thi online - Đại cương dao đông cơ học
39 Bài giảng - Đại cương dao đông cơ học
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Oanh Oanh Moon

facebook.com/oanhoanhmoon

0866860963

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Bài giảng - Tán sắc ánh sáng 02/12
2 Luyện tập - Tán sắc ánh sáng 06/12
3 Live - Tán sắc ánh sáng 07/12
4 Bài giảng - Giao thoa ánh sáng - Phần 1 09/12
5 Thi online - Giao thoa ánh sáng 11/12
6 Live - Giao thoa ánh sáng - Phần 1 11/12
7 Bài giảng - Giao thoa ánh sáng - Phần 2 12/12
8 Thi online - Giao thoa ánh sáng - Phần 2 14/12
9 Live - Giao thoa ánh sáng - Phần 2 14/12
10 Bài giảng - Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử 16/12
KHÓA HỌC KHÁC

Live A : Luyện đề thi thử môn Vật Lý 2021

Thầy Lại Đắc Hợp