Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số bài: 561

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Nhóm Live: https://moon.vn/s/nxy

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500819]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Min, max liên quan số phức (P3)
2 Min, max liên quan số phức (P2)
3 Min, max liên quan số phức (P1)
4 Live VIP: Vận dụng - Vận dụng cao số 04 (15 câu hỏi)
5 Live Vip: Đề tham khảo - ĐGNL ĐH QUỐC GIA HN 2021
6 Live VIP: Đề thi thử TN THPT Đông Thụy Anh
7 Live VIP: Tổng ôn VD - VDC số 3
8 Live Vip: Đề thi giữa HK II Chuyên LHP - Nam Định
9 Phương trình phức với hệ số thực
10 Live T: Khởi động VD - VDC (Phần 2)
11 ⭕ Live T: Tổng ôn các bài toán VD - VDC (Phần 1)
12 Phương pháp lấy môđun hai vế tìm số phức
13 Live Tích phân 02: Ứng dụng trong bài toán diện tích
14 Qũy tích điểm biểu diễn số phức - Phần 2
15 Qũy tích điểm biểu diễn số phức - Phần 1
16 Live VIP: Đề thi thử TN THPT Chuyên Lương Văn Chánh lần 1 - 2020
17 [Live Tích phân 01]: Các bài toán tích phân hay gặp (Phần 1)
18 LIVE VIP: Đề tham khảo số 06
19 Các phép tính cơ bản về số phức (P1)
20 Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước - Phần 1
21 Tích phân hàm ẩn - Phần 2
22 Tích phân hàm ẩn - Phần 3
23 Tích phân hàm ẩn - Phần 1
24 Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động
25 Ứng dụng tích phân tính thể tích
26 Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng - Phần 2
27 Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng - Phần 1
28 Live Vip: Đề thi thử lần 1 - Sở Ninh Bình
29 Các phương pháp tính tích phân - Phần 3
30 💥 Live Vip: Chữa đề thi thử TN THPT Minh Khai - Hà Nội lần 1
31 Các phương pháp tính tích phân - Phần 2
32 Các phương pháp tính tích phân - Phần 1
33 [Live Nguyên hàm 05]: Tổng ôn bài toán nguyên hàm (Phần 2)
34 Phương pháp từng phần tìm nguyên hàm - Phần 2
35 💥 Live VIP: Chữa đề thi thử THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh lần 2
36 [Live Nguyên hàm 04]: Tổng ôn nguyên hàm (Phần 1)
37 Nguyên hàm của hàm số lượng giác - Phần 3
38 Phương pháp từng phần tìm nguyên hàm - Phần 1
39 [Live Nguyên hàm 03]: Phương pháp nguyên hàm từng phần trong bài toán hàm ẩn
40 Nguyên hàm của hàm số lượng giác - Phần 2
41 Live Oxyz: Phương trình mặt phẳng (P1)
42 Nguyên hàm của hàm số lượng giác - Phần 1
43 Phương pháp đổi biến số tìm nguyên hàm - Phần 3
44 Live Vip: Đề thi thử THPT Quảng Xương 1 (lần 1)
45 ⭕ Live: ĐỀ KHỞI ĐỘNG 04 - KHÓA LIVE VIP
46 Phương pháp đổi biến số tìm nguyên hàm - Phần 2
47 [Live Nguyên hàm 02]: Phương pháp đổi biến số (Phần 1)
48 Phương pháp đổi biến số tìm nguyên hàm - Phần 1
49 Nguyên hàm của hàm hữu tỉ - Mẫu là đa thức bậc hai
50 [Live Nguyên hàm 01]: Ứng dụng nguyên hàm trong bài toán chứa f'(x) và f(x) (Phần 1)