Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Toán

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 413

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Nhóm Live: https://moon.vn/s/bse

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500811]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
29 xoa 22/03
30 xoa 22/03
31 xoa 24/03
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Đề liên trường Vinh, Nghệ An mới thi
2 Live sách 3000 bài nâng cao phần 1
3 Minigame tặng sách 3000 bài nâng cao
4 Minigame tặng sách 3000 bài nâng cao
5 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 3
6 Ứng dụng tích phân tính thể tích phần 2
7 Ứng dụng tích phân với bài toán hàm số
8 Bài toán cực trị khoảng cách phần 3
9 Live Toán: Chữa bài tập VD VDC số 17
10 Bài toán góc và khoảng cách phần 2
11 Bài toán cực trị góc
12 Bài tập VD-VDC số 14
13 Live Toán 2k3: BT Vận dụng vận dụng cao số 13
14 Live 2k3: Bài tập VD-VDC số 11
15 Live Toán: Chữa bài tập VD VDC số 10
16 Live Toán: Chữa bài VD VDC số 09
17 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 2
18 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 1
19 Live Vận dung- vận dụng cao phần 7
20 Phương pháp chuẩn hóa
21 Live 2k3: Chữa bài tập VD-VDC phần 6
22 Phương pháp lấy modun 2 vế
23 Phương trình phức phần 1
24 Live chữa: Bài tập vận dụng, vận dụng cao
25 Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động phần 2
26 Live chữa: Luyện đề 02 cơ bản và nâng cao
27 Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động
28 Live 2k3 Toán: Chữa đề thi ôn tập và chơi minigame đầu năm
29 Bài toán cực trị khoảng cách phần 2
30 Bài toán cực trị khoảng cách phần 1
31 Quỹ tích điểm biểu diễn số phức phần 2
32 Quỹ tích điểm biểu diễn số phức phần 1
33 Phương pháp chọn hàm tính tích phân hàm ẩn
34 Bài toán tìm số phức thỏa mãn yêu cầu cho trước phần 1
35 Các phép tính cơ bản về số phức phần 1
36 Chữa các câu hỏi Vận dụng, vận dụng cao phần 2
37 Ứng dụng tích phân tính thể tích phần 1
38 Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 2
39 Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 2
40 Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 1
41 Live Vip 2k3: Chữa bài tập vận dụng- vận dụng cao số 01
42 Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 1
43 Live Vip: Chữa đề thi Chuyên Thái Bình lần 1-20121
44 Phương trình vi phân tuyến tính
45 Phương trình vi phân tuyến tính
46 Bài toán vị trí tương đối
47 Toán 2k3: Tích có hướng của hai vecto
48 Sử dụng bất đẳng thức tính tích phân hàm ẩn
49 Bài toán góc và khoảng cách phần 1
50 Toán 2k3: Hình tọa độ Oxyz phần 2
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Các phép tính cơ bản về số phức phần 2 26/04
2 Bài toán tìm số phức thỏa mãn yêu cầu cho trước phần 2 26/04
3 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 3 26/04
4 Phương pháp lấy tích phân 2 vế và tích phân đặc biệt phần 2 26/04
5 Các dạng toán tìm min max phần 2 01/11
6 Tính đơn điệu và cực trị hàm hợp phần 3 (hàm ngược) 14/11
7 Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng công thức đặc biệt) 22/11
8 Tiếp tuyến của hàm hợp, hàm ẩn (nâng cao) 07/12
9 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 3 (công thức 1-c-k-h và kỹ năng đảo đỉnh) 20/12
10 xoa 22/03
KHÓA HỌC KHÁC

Toán học lớp 11 - Thầy Tuấn

Thầy Lê Văn Tuấn

Pro S : Luyện thi môn Toán 2022

Thầy Lê Văn Tuấn

Pro A : Luyện đề môn Toán 2022

Thầy Lê Văn Tuấn

Pro T : Tổng ôn Nâng cao môn Toán 2022

Thầy Lê Văn Tuấn