Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 512

Hạn sử dụng: 25/08/2021

Nhóm Live: https://moon.vn/s/vqd

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [500825]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 LiveVIP Hóa - Đề kiểm tra học kỳ II năm 2021 môn Hóa - Sở GD và ĐT Tỉnh Nam Định
2 Live S Hóa - Chuyên đề HNO3 - Hệ CO, H2 phối hợp xử lý phần 1
3 Thi online - CO, H2 hỗn hợp oxit rồi tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng - đề nâng cao
4 Thi online - CO, H2 hỗn hợp oxit rồi tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng - đề cơ bản
5 Thi online - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
6 CĐ rời rạc - Một số đặc trưng nâng cao hệ HCl, H2SO4 loãng và cacbonat
7 Thi online - CĐ rời rạc - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
8 CĐ rời rạc - Hệ đặc trưng xử lý tinh tế hỗn hợp khí than
9 Thi online - CĐ rời rạc - Hệ nhiệt phân hiđroxit - muối nitrat - cacbonat...
10 Live S Hóa - Chuyên đề HNO3 - Hệ phối hợp kim loại tác dụng phi kim xử lý phần 1
11 CĐ rời rạc - Hệ nhiệt phân hiđroxit - muối nitrat - cacbonat...
12 Thi online - Chuyên đề HNO3 - Hệ phối hợp kim loại tác dụng phi kim xử lý phần 1
13 Thi online - Chuyên đề rời rạc - Hệ nhiệt phân muối nitrat
14 CĐ rời rạc - Hệ nhiệt phân muối nitrat
15 Thi online - Bài tập cần biện luận xác định dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
16 Thi online - Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân Cu(NO3)2 và NaCl
17 CĐ ĐIỆN PHÂN - Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân Cu(NO3)2 và NaCl
18 Thi online - Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân chứa (ion kim loại; H+; NO3–)
19 CĐ ĐIỆN PHÂN - Hệ Fe tác dụng với dung dịch sau điện phân chứa (ion kim loại; H+; NO3–)
20 Dạng hợp chất CxHyNzOt - Bài tập cần biện luận xác định dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
21 Thi online - Bài tập biết giả thiết chữ về dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
22 Thi online - Hệ xử lí dung dịch thu được sau điện phân bằng Al, Zn và hợp chất
23 CĐ ĐIỆN PHÂN - Hệ xử lí dung dịch thu được sau điện phân bằng Al, Zn và hợp chất
24 Thi online - Hệ xử lí giả thiết các sản phẩm thu được sau điện phân
25 Dạng hợp chất CxHyNzOt - Bài tập biết giả thiết chữ về dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt
26 LiveVIP Hóa - Chữa đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2021 Chuyên Đại Học Vinh Lần 1
27 CĐ ĐIỆN PHÂN - Hệ xử lí giả thiết các sản phẩm thu được sau điện phân
28 Thi online - Hệ xử lí đặc trưng các mốc thời gian điện phân khác nhau
29 CĐ ĐIỆN PHÂN - Hệ xử lí đặc trưng các mốc thời gian điện phân khác nhau
30 Thi online - CĐ điện phân - Hệ xử lí đặc trưng khối lượng dung dịch giảm sau điện phân
31 CĐ ĐIỆN PHÂN - Hệ xử lí đặc trưng khối lượng dung dịch giảm sau điện phân
32 Thi online - CĐ điện phân - Thuần điện phân dung dịch hỗn hợp chất tham gia
33 CĐ ĐIỆN PHÂN - Thuần điện phân dung dịch hỗn hợp chất tham gia
34 Thi online - CĐ điện phân - Thuần điện phân dung dịch đơn chất tham gia
35 CĐ ĐIỆN PHÂN - Thuần điện phân dung dịch đơn chất tham gia
36 Live S Hóa - Chuyên đề bài tập HNO₃ - Khả nghi muối amoni?
37 Thi online - CĐ điện phân - Một số dạng bài tập liên quan đến quá trình điện phân nóng chảy
38 CĐ ĐIỆN PHÂN - Một số dạng bài tập liên quan đến quá trình điện phân nóng chảy
39 Thi online - Chuyên đề thủy luyện - Phối hợp xử lí hỗn hợp kim loại ban đầu
40 CĐ THỦY LUYỆN - Phối hợp xử lí hỗn hợp kim loại ban đầu
41 Tiêu đề: LIVE VIP - Chữa đề minh họa 2021 môn Hóa học - Đề số 6
42 Thi online - Chuyên đề thủy luyện - Phối hợp NaOH xử lí dung dịch sau phản ứng
43 CĐ THỦY LUYỆN - Phối hợp NaOH xử lí dung dịch sau phản ứng
44 Thi online - Chuyên đề thủy luyện - Hệ tăng và làm khó quá trình xử lí kim loại đẩy muối
45 CĐ THỦY LUYỆN - Hệ tăng và làm khó quá trình xử lí kim loại đẩy muối
46 Thi online - Chuyên đề thủy luyện - Hệ tăng số lượng và làm khó các chất tham gia phản ứng
47 CĐ THỦY LUYỆN - Hệ tăng số lượng và làm khó các chất tham gia phản ứng
48 Thi online - Chuyên đề nhiệt nhôm - Kết hợp nâng cao HNO3 và đặc trưng NaOH xử lý hệ chất
49 CĐ NHIỆT NHÔM - Kết hợp nâng cao HNO3 và đặc trưng NaOH xử lý hệ chất
50 Thi online - Chuyên đề nhiệt nhôm - kết hợp nâng cao axit loại I và đặc trưng NaOH xử lý hệ chất
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Oanh Oanh Moon

facebook.com/oanhoanhmoon

0866860963

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Định hướng cách học lý thuyết HÓA HỮU CƠ 04/09
2 Tổng hợp - bài kiểm tra chương ESTE - LIPIT số 01 19/09
3 Tổng hợp - bài kiểm tra chương ESTE - LIPIT số 02 23/09
KHÓA HỌC KHÁC

Hóa học lớp 11 - Thầy Phạm Hùng Vương

Thầy Phạm Hùng Vương

Pro S - Luyện thi Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương

Pro A : Luyện đề Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương

Pro T : Tổng ôn Nâng cao Hóa học 2022

Thầy Phạm Hùng Vương