Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh

 Live S : Luyện thi THPT QG 2021 Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Vân Moon

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Vân Moon

Số bài: 163

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Nhóm Live: https://moon.vn/s/b0s

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [68192]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Đề thi thử lần 1-Bỉm Sơn-Thanh Hoá
2 Reading
3 Reading practice test 18
4 practice test 17
5 Practice Test 16
6 Giải chi tiết đề thi thử THPT QG số 15
7 ĐỀ MINH HOẠ 2021
8 đề minh họa 2021
9 Practice Test 12
10 Collocations part 5
11 Gap-Filling (Số 01)
12 Practice Test 11
13 Đề thi thử thpt Quốc Gia Chuyên Bắc Ninh (Lần 2)
14 idioms 2
15 Practice test 09
16 Chuyên đề: Từ vựng (02)
17 Từ vựng 2
18 Đề thi thử thp qg số 6
19 TỔNG HỢP NGỮ PHÁP, TỪ VỰNG
20 Đề thi thử số 11
21 Thi online - Đề ngữ pháp 3 (2)
22 Đề tổng ôn ngữ pháp 3 (2)
23 Đề tổng ôn ngữ pháp 3 (1)
24 Thi online - Sửa lỗi sai
25 Sửa lỗi sai
26 Thi online - Từ đồng nghĩa trái nghĩa
27 Thi online - Đề ngữ pháp 3
28 Từ đồng nghĩa, trái nghĩa (P1)
29 Đề thi thử số 10
30 Đề tổng ôn ngữ pháp 3
31 Collocation part 4
32 Tình huống giao tiếp (P1)
33 Thi online - Phát âm, trọng âm 2
34 ĐỀ ÔN THI THPT QG SỐ 01
35 Phát âm, trọng âm (P2)
36 Thi online - Phát âm, trọng âm 1
37 Phát âm, trọng âm (P1)
38 Đề thi thử số 9
39 Thành ngữ (P2)
40 Phát âm, trọng âm 3
41 Thành ngữ (P1)
42 Collocation part 3
43 Thi online - Collocations 2
44 Phrasal Verbs
45 Cụm từ cố định (Collocations) (P2)
46 Thi online - Collocations 1
47 Cụm từ cố định (Collocations) (P1)
48 Thi online - Đề ngữ pháp 3 (1)
49 Đề thi thử số 8
50 Thi online - Đề ngữ pháp 2