Live S - Luyện thi chuyên đề

Live S - Luyện thi chuyên đề

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

200.000đ 300.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 28

Hạn sử dụng: 15/07/2021

Học phí : 200.000 đ

Đăng ký

ID: [68225]

Tác giả:

Giá: 200.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Thi Online - Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 phần 1
2 Chưa đề - Lịch sử Việt Nam 1858 - 1918 phần 1
3 Thi Online - Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 phần 2
4 Chưa đề - Lịch sử Việt Nam 1858 - 1918 phần 2
5 Chưa đề - Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 1)
6 Thi online - Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 1)
7 Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 2)
8 Chưa đề - Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 2)
9 Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 3)
10 Lịch sử thế giới 1945 – 2000 (phần 3) đề số 2
11 Chưa đề: Lịch sử thế giới1945 - 2000 phần 3
12 Tổng ôn Lịch sử thế giới (1917 - 1945)
13 Chữa đề: Tổng ôn Lịch sử thế giới (1917 - 1945)
14 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1, lớp 12
15 Tổng ôn chương trình Lịch sử lớp 11
16 Chữa đề - Tổng ôn chương trình Lịch sử lớp 11
17 Lịch sử Việt Nam (1919 - 1930) - Phần 1
18 Chữa đề - Lịch sử Việt Nam (1919 - 1930) - Phần 1
19 Lịch sử Việt Nam (1919 - 1930) - Phần 2
20 Chữa đề - Lịch sử Việt Nam (1919 - 1930) - Phần 2
21 Lịch sử Việt Nam (1919 - 1930) - Phần 3
22 Chữa đề - Lịch sử Việt Nam (1919 - 1930) - Phần 3
23 Đề thi sát hạch học kì I
24 Chữa đề - Đề thi sát hạch học kì I
25 ĐỀ THI TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM 2020 TỈNH BẮC NINH
26 Đề thi minh họa kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
27 Đề kiểm tra khảo sát chất lượng khối 12 (lần 5) trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
28 Chữa đề kiểm tra khảo sát chất lượng khối 12 (lần 5) trường THPT Huỳnh Thúc Kháng