PRE TOEIC: Kỹ năng viết (WRITING)

PRE TOEIC: Kỹ năng viết (WRITING)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 12

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106668]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Cấu trúc viết thư cảm ơn 01
2 Bài luyện tập 01
3 Cấu trúc viết thư cảm ơn 02
4 Bài luyện tập 02
5 Cấu trúc viết thư xin việc 01
6 Bài luyện tập 03
7 Cấu trúc viết thư xin việc 02
8 Bài luyện tập 04
9 Cấu trúc viết thư than phiền 01
10 Cấu trúc viết thư than phiền 02
11 Bài luyện tập 05
12 Bài luyện tập 06