TOEIC Advanced - Kỹ năng nói

TOEIC Advanced - Kỹ năng nói

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 33

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [67686]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tổng quan: TOEIC Speaking Test
2 Đề luyện tập 1
3 Những âm hay nhầm lẫn
4 Đề luyện tập 2
5 Mẹo làm bài 1/2
6 Đề luyện tập 3
7 Mẹo làm bài 2/2
8 Đề luyện tập 4
9 Tổng ôn: Read A Text Aloud
10 Đề luyện tập 5
11 Sơ lược về Miêu tả tranh
12 Đề luyện tập 6
13 Các mẹo làm bài Miêu tả tranh 1
14 Đề luyện tập 7
15 Các mẹo làm bài Miêu tả tranh 2
16 Đề luyện tập 8
17 Tổng ôn: Miêu tả tranh
18 Đề luyện tập 9
19 Sơ lược và Mẹo làm bài Trả lời câu hỏi
20 Đề luyện tập 10
21 Đề luyện tập 11
22 Trả lời câu hỏi - Tổng ôn
23 Đề luyện tập 12
24 Sử dụng thông tin cung cấp để trả lời câu hỏi - Sơ lược và Mẹo làm bài
25 Đề luyện tập 13
26 Sử dụng thông tin cung cấp để trả lời câu hỏi - Tổng ôn
27 Đề luyện tập 14
28 Đề xuất một giải pháp - Khởi động
29 Đề luyện tập 15
30 Đề xuất một giải pháp - Tổng ôn
31 Đề luyện tập 16
32 Bày tỏ một quan điểm - Khởi động
33 Đề luyện tập 17