TOEIC 350-450: Kỹ năng nói (SPEAKING)

TOEIC 350-450: Kỹ năng nói (SPEAKING)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 34

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106570]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu chung: Hệ thống ngữ âm
2 Những âm hay nhầm lẫn 1/2
3 Đề luyện tập 02
4 Những âm hay nhầm lẫn 2/2
5 Đề luyện tập 03
6 Những âm khó
7 Đề luyện tập 04
8 Đề luyện tập 05
9 Type 2 (Tả tranh): Sơ lược
10 Đề luyện tập 06
11 Type 2 (Tả tranh): Cách làm bài
12 Đề luyện tập 07
13 Type 2 (Tả tranh): Tổng ôn
14 Đề luyện tập 08
15 Đề luyện tập 09
16 Đề luyện tập 10
17 Type 3 (Trả lời câu hỏi): Sơ lược
18 Type 3 (Trả lời câu hỏi): Mẹo làm bài
19 Đề luyện tập 01
20 Đề luyện tập 11
21 Type 4 (Đọc thông tin và TL câu hỏi): Sơ lược và mẹo làm bài
22 Đề luyện tập 12 - P2
23 Đề luyện tập 12
24 Type 4 (Đọc thông tin & TL câu hỏi): Tổng ôn
25 Đề luyện tập 13
26 Type 5 (Trình bày giải pháp): Bài 1
27 Đề luyện tập 14
28 Type 5 (Trình bày giải pháp): Bài 2
29 Đề luyện tập 15
30 Type 6 (Bày tỏ quan điểm): Bài 1
31 Đề luyện tập 16
32 Type 6 (Bày tỏ quan điểm): Bài 2
33 Đề luyện tập 17
34 Type 1 (Đọc to đoạn văn): Tổng ôn