PRE TOEIC: Kỹ năng nói (SPEAKING)

PRE TOEIC: Kỹ năng nói (SPEAKING)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 68

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106530]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu khóa học
2 Bài 02: Tổng quan về ngữ âm; nguyên âm đơn /a:/
3 Bài 03: Cách hít thở; nguyên âm đôi /ai/
4 Bài luyện tập 01
5 Bài 04: Nguyên âm đơn /i:/, /ɪ/
6 Bài luyện tập 02
7 Bài 05: Nguyên âm đơn /æ/, /e/
8 Bài luyện tập 03
9 Bài 06: Nguyên âm đơn /ɔː/, /ɒ/
10 Bài luyện tập 04
11 Bài 07: Nguyên âm đơn /u:/, /ʊ/
12 Bài luyện tập 05
13 Bài 08: Nguyên âm đơn /ɜ:/
14 Bài luyện tập 06
15 Bài 09: Nguyên âm đôi /eɪ/, /ɔɪ/
16 Bài luyện tập 07
17 Bài 10: Nguyên âm đôi /aʊ/, /əʊ/
18 Bài luyện tập 08
19 Bài 11: Nguyên âm đôi /iə/, /eə/
20 Bài luyện tập 09
21 Bài 12: Phụ âm /p/, /b/
22 Bài luyện tập 10
23 Bài 13: Phụ âm /t/, /d/
24 Bài luyện tập 11
25 Bài 14: Phụ âm /tʃ/, /dʒ/
26 Bài luyện tập 12
27 Bài 15: Phụ âm /k/, /g/
28 Bài luyện tập 13
29 Bài 16: Phụ âm /f/, /v/
30 Bài luyện tập 14
31 Bài 17: Phụ âm /h/, /w/
32 Bài luyện tập 15
33 Bài luyện tập 16
34 Bài 18: Phụ âm /θ/, /ð/
35 Bài 19: Phụ âm /s/, /z/
36 Bài luyện tập 17
37 Bài 20: Phụ âm /ʃ/, /ʒ/
38 Bài luyện tập 18
39 Bài 21: Phụ âm /m/, /n/
40 Bài luyện tập 19
41 Bài 22: Phụ âm /ŋ/
42 Bài luyện tập 20
43 Bài 23: Phụ âm /l/, /r/
44 Bài luyện tập 21
45 Bài 24: Phụ âm /j/
46 Bài luyện tập 22
47 Tổng ôn
48 Bài tổng ôn
49 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Du lịch
50 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Bài luyện tập 01
51 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Sức khỏe
52 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Bài luyện tập 02
53 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Hội Nghị
54 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Bài luyện tập 03
55 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Gặp gỡ
56 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Bài luyện tập 04
57 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Giải trí
58 Phần 2: Nói theo chủ điểm -lịch trình
59 Phần 2: Nói theo chủ điểm -shopping
60 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Bài luyện tập 05
61 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Bài luyện tập 06
62 Phần 2: Nói theo chủ điểm -Chăm sóc khách hàng
63 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Bài luyện tập 07
64 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Bài luyện tập 08
65 Phần 2: Nói theo chủ điểm -Thảo luận
66 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Bài luyện tập 09
67 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Văn phòng, công sở
68 Phần 2: Nói theo chủ điểm - Bài luyện tập 10