TOEIC 650-900: Kỹ năng nói (SPEAKING)

TOEIC 650-900: Kỹ năng nói (SPEAKING)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 8

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106546]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu chung
2 Đọc thành tiếng đoạn văn 01
3 Đọc thành tiếng đoạn văn 02
4 Đọc thành tiếng đoạn văn 03
5 Bài luyện tập 01
6 Bài luyện tập 02
7 Bài luyện tập 03
8 Bài luyện tập 04