TOEIC 450-650: Kỹ năng nghe (LISTENING)

TOEIC 450-650: Kỹ năng nghe (LISTENING)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 30

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106582]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Part 1: Tổng quan về part 1
2 Part 1: Chiến lược làm bài (P1)
3 Đề luyện tập 01
4 Đề luyện tập 02
5 Part 1: Chiến lươc làm bài và tổng ôn (P2)
6 Đề luyện tập 03
7 Câu hỏi – Hồi đáp P1 (Question & Response Part 1)
8 Part 2 : Làm quen với Part 2 và những dạng câu hỏi thường gặp
9 Part 2 : Những dạng câu hỏi thường gặp và phương pháp làm bài tập (tiếp)
10 Đề luyện tập 4
11 Đề luyện tập 5
12 Đề luyện tập 6
13 Part 2 : Yes-No questions and others
14 Đề luyện tập 7
15 Part 3 : Làm quen với Part 3 và chiến lược làm bài
16 Đề luyện tập 08
17 Part 3 : Chiến lược làm bài (tiếp)
18 Đề luyện tập 09
19 Part 3 : Chiến lược làm bài (tiếp)
20 Part 3 : Chiến lược làm bài và Tổng Ôn Part 3 (Tiếp)
21 Đề luyện tập 10
22 Đề luyện tập 11
23 Part 4 : Làm quen với Part 4 và chiến lược làm bài
24 Đề luyện tập 12
25 Part 4 : Chiến lược làm bài (tiếp)
26 Đề luyện tập 13
27 Part 4 : Chiến lược làm bài và Tổng Ôn Part 4 (Tiếp)
28 Đề luyện tập 14
29 Đề tổng ôn 01
30 Đề tổng ôn 02