PRE TOEIC: Kỹ năng nghe (LISTENING)

PRE TOEIC: Kỹ năng nghe (LISTENING)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 30

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106565]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Câu hỏi – Hồi đáp P1
2 Nhìn hình, đoán nội dung sẽ nghe P1
3 Nhìn hình, đoán nội dung sẽ nghe phần 2
4 Đề luyện tập - P2
5 Đề luyện tập
6 Xem xét ý nghĩa các câu hỏi thực tế P1
7 Đề luyện tập
8 Xem xét ý nghĩa các câu hỏi thực tế P2
9 Đề luyện tập
10 Part 2 : Làm quen với Part 2 và những dạng câu hỏi thường gặp
11 Đề luyện tập 5
12 Part 2 : Làm quen với Part 2 và những dạng câu hỏi thường gặp( tiếp)
13 Đề luyện tập 6
14 Part 2: Yes- No questions and others
15 Đề luyện tập 7 - p1
16 Đề luyện tập 7 - p2
17 Part 3 : Làm quen với Part 3 và chiến lược làm bài
18 Đề luyện tập 08
19 Part 3 : Chiến lược làm bài (tiếp)
20 Đề luyện tập 09
21 Part 3 : Chiến lược làm bài và Tổng Ôn Part 3 (Tiếp)
22 Đề luyện tập 10
23 Part 4 : Làm quen với Part 4 và chiến lược làm bài
24 Đề luyện tập 11
25 Part 4 : Chiến lược làm bài (tiếp)
26 Đề luyện tập 12
27 Part 4 : Chiến lược làm bài và Tổng Ôn Part 4 (Tiếp)
28 Đề luyện tập 13
29 Đề tổng ôn 01
30 Đề tổng ôn 02