TOEIC 450-650: Kỹ năng đọc (READING)

TOEIC 450-650: Kỹ năng đọc (READING)

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 34

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106566]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu khóa học
2 Bài 1 (Part 5): Tổng quan về TOEIC reading và cấu trúc câu
3 Đề luyện tập 01
4 Bài 2 (Part 5): Mệnh đề tính ngữ và cụm phân từ
5 Đề luyện tập 02
6 Bài 3 (Part 5): Mệnh đề trạng ngữ
7 Đề luyện tập 03
8 Bài 4 (Part 5): Tránh lỗi thường gặp về từ loại
9 Đề luyện tập 04
10 Bài 5 (Part 5): Phân biệt các cặp từ dễ nhầm lẫn
11 Đề luyện tập 05
12 Đề tổng ôn 1 (Part 5)
13 Bài 6: (Part 6): Banking, finance, marketing
14 Đề luyện tập 06
15 Bài 7 (Part 6): Office, telephone, meetings
16 Đề luyện tập 07
17 Bài 8 (Part 6): Shopping, travel, hospitality
18 Đề luyện tập 08
19 Đề tổng ôn 2 (Part 6)
20 Bài 9: (Part 7): Chiến lược chung về đọc hiểu
21 Đề luyện tập 09
22 Bài 10: (Part 7) Advertisements
23 Đề luyện tập 10
24 Bài 11: (Part 7) Announcements and memos
25 Bài 12: (Part 7) Business letters
26 Bài 13: (Part 7) News and articles
27 Type 5 (Đề xuất giải pháp): Bài 2
28 Đề luyện tập 11
29 Đề luyện tập 12
30 Đề luyện tập 13
31 Bài 15 (Part 7): Double passages
32 Đề luyện tập 14
33 Đề luyện tập 15
34 Đề luyện tập 16