Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

500.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 62

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 500.000 đ

Đăng ký

ID: [528512]

Tác giả:

Giá: 500.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Biến dạng cơ học của vật rắn
2 Nội năng
3 Bài tập chất khí
4 Bài tập đồ thị
5 Quá trình đẳng áp. Định luật Gay-luy-xac
6 Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
7 Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ
8 Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma - ri - ốt
9 Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí
10 Bài tập - Cơ năng( P2)
11 Bài tập - Cơ năng
12 Cơ năng
13 Thế năng đàn hồi
14 Thế năng trọng trường
15 Động năng
16 Công và Công suất
17 Luyện tập - Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng
18 Bài tập về động lượng, định luật bảo toàn động lượng
19 Động lượng - định luật bảo toàn động lượng
20 Bài tập - Momen lực.
21 Ngẫu lực
22 Bài tập về điều kiện cân bằng của vật rắn
23 Các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế
24 Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều - ngược chiều
25 Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực.
26 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song
27 Xử lý bài toán vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng
28 Hệ vật
29 Bài tập động lực học chất điểm
30 Chuyển động ném xiên
31 Chuyển động ném ngang
32 Lực hướng tâm
33 Lực quán tính
34 Bài tập Lực ma sát
35 Lực ma sát
36 Luyện tập - Lực đàn hồi
37 Lực đàn hồi - định luật Húc (NC)
38 Lực đàn hồi - định luật Húc
39 Luyện tập - Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn
40 Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn
41 Luyện tập- Ba định luật Niu-tơn
42 Ba định luật Niu-tơn (P2)
43 Ba định luật Niu-tơn (P1)
44 Luyện tập - Tổng hợp và phân tích lực
45 Bài tập tổng hợp và phân tích lực
46 Tổng hợp và phân tích lực.
47 Luyện tập - Công thức cộng vận tốc
48 Công thức cộng vận tốc
49 Luyện tập - Chuyển động tròn đều
50 Chuyển động tròn đều