Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

500.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Số bài: 175

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 500.000 đ

Đăng ký

ID: [528510]

Tác giả:

Giá: 500.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Các bài toán hình OXY chọn lọc (P8)
2 Các bài toán hình OXY chọn lọc (P7)
3 Các bài toán hình OXY chọn lọc (P6)
4 Các bài toán hình OXY chọn lọc (P5)
5 Các bài toán hình OXY chọn lọc (P4)
6 Các bài toán hình OXY chọn lọc (P3)
7 Các bài toán hình OXY chọn lọc (P2)
8 Các bài toán hình OXY chọn lọc (P1)
9 Các tính chất hình phẳng quan trọng (P4)
10 Các tính chất hình phẳng quan trọng (P3)
11 Các tính chất hình phẳng quan trọng (P2)
12 Các tính chất hình phẳng quan trọng (P1)
13 Kĩ thuật đánh giá giải hệ phương trình (Phần 2)
14 Kĩ thuật đánh giá giải hệ phương trình (Phần 1)
15 Kĩ thuật phân tích nhân tử giải hệ phương trình (Phần 2)
16 Kĩ thuật phân tích nhân tử giải hệ phương trình (Phần 1)
17 Kĩ thuật đặt ẩn phụ giải hệ phương trình (Phần 2)
18 Kĩ thuật đặt ẩn phụ giải hệ phương trình (Phần 1)
19 Kĩ thuật liên hợp giải hệ phương trình (Phần 2)
20 Kĩ thuật liên hợp giải hệ phương trình (Phần 1)
21 PP đặt ẩn đưa về hệ phương trình (Phần 2)
22 PP đặt ẩn đưa về hệ phương trình (Phần 1)
23 PP đặt 2 ẩn giải phương trình (Phần 4)
24 PP đặt 2 ẩn giải phương trình (Phần 3)
25 PP đặt 2 ẩn giải phương trình (Phần 1)
26 PP đặt ẩn không hoàn toàn giải phương trình
27 PP đặt một ẩn phụ giải phương trình
28 PP liên hợp giải phương trình (Phần 3)
29 PP liên hợp giải phương trình (Phần 2)
30 PP liên hợp giải phương trình (Phần 1)
31 Một số dạng phương trình cơ bản khác
32 Một số dạng phương trình bậc 4
33 Một số dạng phương trình bậc 3
34 Trắc nghiệm : Đề mẫu kiểm tra học kì 2 (Đề 03)
35 Trắc nghiệm : Đề mẫu kiểm tra học kì 2 (Đề 02)
36 Trắc nghiệm : Đề mẫu kiểm tra học kì 2 (Đề 01)
37 Trắc nghiệm : Ôn tập tổng hợp học kì 2 (Đề 03)
38 Trắc nghiệm : Ôn tập tổng hợp học kì 2 (Đề 02)
39 Trắc nghiệm : Ôn tập tổng hợp học kì 2 (Đề 01)
40 Công thức lượng giác - P3
41 Công thức lượng giác - P2
42 Công thức lượng giác - P1
43 Các cung lượng giác đặc biệt
44 Giá trị lượng giác - P2
45 Giá trị lượng giác - P1
46 Góc và cung lượng giác - P2
47 Góc và cung lượng giác - P1
48 Elip (P2)
49 Elip (P1)
50 Bài toán về điểm và đường tròn (P2)