Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn)

Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://ai.moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [601237]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi Online Unit 16 (4)
2 Đề Thi Thử Học Kỳ 2 số 5
3 Đề Thi Thử Học Kỳ 2 số 4
4 Thi Online CĐ 7 (2)
5 Đề Thi Thử Học Kỳ 2 số 3
6 Chuyên đề 7: Rèn luyện kỹ năng làm bài Giao Tiếp Xã Hội (2)
7 Đề Thi Thử Học Kỳ 2 số 2
8 Thi Online CĐ 7 (1)
9 Đề Thi Thử Học Kỳ 2 số 1
10 Chuyên đề 7: Rèn luyện kỹ năng làm bài Giao Tiếp Xã Hội (1)
11 Đề Kiểm tra tiến độ 3
12 Thi Online CĐ 6 (2)
13 Chuyên đề 6: Rèn Kỹ năng Viết lại câu dạng trắc nghiệm (2)
14 Đề Kiểm tra tiến độ 2
15 Thi Online Unit 16 (3)
16 Đề Kiểm tra Giữa Kỳ 2
17 Thi Online Unit 16 (2)
18 Chuyên đề 6: Rèn Kỹ năng Viết lại câu dạng trắc nghiệm (1)
19 Đề Kiểm tra tiến độ 1
20 Thi Online Unit 16 (1)
21 Thi Online CĐ 6 (1)
22 Thi Online CĐ 5
23 Unit 16: Language Focus
24 Unit 16: Vocabulary (Từ vựng)
25 Thi Online Unit 15 (4)
26 Chuyên đề 5: Rèn luyện kỹ năng làm bài đồng nghĩa, trái nghĩa
27 Thi Online Unit 15 (3)
28 Thi Online CĐ 4
29 Thi Online Unit 15 (2)
30 Thi Online Unit 15 (1)
31 Unit 15: Skills (Rèn Kỹ năng)
32 Chuyên đề 4: Rèn kỹ năng làm bài Tìm lỗi sai
33 Unit 15: Language Focus
34 Unit 15: Vocabulary 2 (Từ vựng 2)
35 Unit 15: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
36 Thi Online CĐ 3
37 Thi Online Unit 14 (4)
38 Thi Online Unit 14 (3)
39 Thi Online Unit 14 (2)
40 Chuyên đề 3: Rèn kỹ năng làm bài Đục lỗ
41 Thi Online Unit 14 (1)
42 Unit 14: Language Focus
43 Unit 14: Skills (Rèn Kỹ năng)
44 Thi Online CĐ 2
45 Unit 14: Vocabulary 2 (Từ vựng 2)
46 Unit 14: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
47 Thi Online Unit 13 (4)
48 Chuyên đề 2: Rèn kỹ năng làm bài Đọc hiểu
49 Thi Online Unit 13 (3)
50 Thi Online Unit 13 (2)